Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Prijs uitgereikt voor beste afstudeeronderzoek 2018

9 jul 2018 00:00 | AKMI

De onderzoeksprijs voor het beste afstudeeronderzoek van het uitstroomprofiel jeugdzorgwerker is op vrijdag 6 juli uitgereikt aan Sharon Tol. Sharon sluit hiermee de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) af en liep het afgelopen jaar stage bij Triversum in Alkmaar.

Gebruik van social media in de leefgroep

In haar onderzoek bracht Sharon in kaart in hoeverre het nodig is om gericht aandacht te besteden aan socialmediagebruik bij jongeren die gedurende tien weken zijn opgenomen in een jeugdpsychiatrische instelling. Haar conclusie luidt dat opvoeding en begeleiding rond social media gebruik ook binnen de muren van de jeugd-ggz belangrijk zijn.

"Socialmediagebruik heeft veel positieve kanten voor de opgenomen jongeren. Voor een jongen met autisme bijvoorbeeld, is vrienden maken en contacten onderhouden via social media veel makkelijker", aldus Sharon. Socio-therapeuten zien ook risico’s en zouden jongeren daar beter op willen kunnen voorbereiden. “Sturing én steun zijn nodig, en daarom zouden socio-therapeuten ook beter op de hoogte dienen te zijn van de ontwikkelingen op social media terrein. Ook kunnen zij social media benutten in het dagelijkse programma."