Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

HvA verstevigt rol van onderzoek in hbo

Didi Griffioen benoemd tot lector Higher Education, Research and Innovation

5 jul 2018 17:30 | AKMI

Om als hogeschool ‘future proof professionals’ op te leiden, is het belangrijk dat onderwijs en onderzoek nauw met elkaar verbonden zijn. Om opleidingen en kenniscentra hierbij te ondersteunen en nieuwe inzichten te verschaffen heeft de Hogeschool van Amsterdam het lectoraat Higher Education, Research and Innovation opgericht. Dr. Didi Griffioen staat aan het roer als lector.

Systematisch aanpakken

De verbinding tussen het onderzoek, het onderwijs en de beroepspraktijk – de zogeheten trias academica – is essentieel om als student en als hogeschool vraagstukken uit de praktijk op een innovatieve manier aan te pakken. “Iedere collega en student die probeert onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk te verbinden, merkt dat dit niet automatisch gaat. De verbinding zelf vraag een systematische werkwijze die we in het algemeen nog niet scherp in beeld hebben. Soms lukt het in een specifieke sector wel al goed, dat zijn de voorbeelden waar ik graag kom kijken”, licht Griffioen toe.

Het nieuwe lectoraat focust op drie thema’s:

  1. Onderzoek doen om professioneel handelen en onderzoek beter op elkaar af te stemmen.
  2. Samen met docenten, onderzoekers en studenten geïntegreerde (onderwijs)vormen ontwikkelen om professioneel handelen verder vorm te geven.
  3. De ontwikkeling van de HvA als grote kennisinstelling ondersteunen met kennis over de organisatie van de integratie van onderwijs en onderzoek.

Praktijkgericht onderzoek

Internationaal is er nog weinig kennis voorhanden over hoe professioneel handelen, handelingskennis en onderzoek elkaar positief kunnen versterken. Ook is er weinig bekend over hoe je dit goed leert aan toekomstige generaties professionals. Het internationaal veld is erg versnipperd over verschillende disciplines, zoals sociologie en filosofie. De kennis is bovendien voornamelijk theoretisch. Dit lectoraat zal de bestaande kennis verbinden en omzetten in praktijkgericht onderzoek binnen het hbo, om zo het handelen van professionals en het onderwijs aan professionals te verbeteren.

Kennisinstelling

Het lectoraat Higher Education, Research and Innovation is verbonden aan het HvA-programma Onderzoek in Onderwijs. Decaan en portefeuillehouder Jean Tillie: “Ik ben erg blij met de benoeming van Didi Griffioen. Dankzij dit lectoraat kunnen we de relatie tussen onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk verder brengen. Ik heb het volste vertrouwen dat dit lectoraat een belangrijke bijdrage zal leveren aan de verdere ontwikkeling van de HvA als kennisinstelling.”

Over Griffioen

Als voormalig beleidsadviseur is dr. Didi Griffioen expert op het gebied van beleidsontwikkeling en onderwijsvernieuwing. Daarnaast speelt zij nationaal en internationaal een actieve rol in netwerken voor onderzoek binnen hoger onderwijs en teaching and learning. Ze is voorzitter van de divisie Hoger Onderwijs van de Vereniging voor Onderwijs Research en trustee van de Britse Society for Research into Higher Education. Verder is ze lid van de editorial boards van verschillende nationale en internationale tijdschriften en boekenreeksen.