Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Hoe creëer je beter contact tussen jongerenwerkers en ouders?

4 jul 2018 14:05 | AKMI

Bekijk de uitkomsten van het onderzoek naar de pilot oudercontact bij Welzijnsorganisatie Dynamo

In opdracht van welzijnsorganisatie Dynamo is er onderzoek gedaan naar de “Pilot oudercontact”. Het doel van de pilot is meer contact creëren tussen de jongerenwerkers en de ouders. Dit kan ten goede komen van de jongere, bijvoorbeeld doordat meer preventief gewerkt kan worden. In dit onderzoek is gekeken naar wat er door jongerenwerkers wordt verstaan onder goed oudercontact en wat van invloed is op het realiseren van goed contact met ouders. Zo blijkt bijvoorbeeld uit dit onderzoek dat praktische ondersteuning zorgt voor vertrouwen bij de ouder, en een ingang biedt voor vervolgcontact. Op basis van dit onderzoek is er voor Dynamo een fact- en tipsheet ontwikkeld. Deze sheets kunnen door (toekomstige) jongerenwerkers gebruikt worden om bij te dragen aan het bereiken van goed oudercontact. Tevens is er een PowerPoint met de uitkomsten van dit onderzoek.

Auteurs:
Sanne Rumping
Dejan Todorovic
Judith Metz
Hannah van der Grient

Hier te downloaden: pilot oudercontact en fact- en tipsheet

Meer informatie?

Voor meer informatie neem contact op met Sanne Rumping.