Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Verward gedrag in de stad

ontwikkeling onderwijsmodule omgang met verward gedrag

12 jun 2018 16:42 | AKMI

De samenleving komt meer in aanraking met mensen die verward gedrag vertonen. Om professionals te helpen ontwikkelt de Hogeschool van Amsterdam (HvA) nu een onderwijsmodule voor omgang met verward gedrag.

“In de zorg heeft een denkomslag plaatsgevonden”, zegt Rick Kwekkeboom, lector community care. “Het is jarenlang gebruikelijk geweest dat mensen met een ondersteuningsbehoefte buiten de samenleving werden ondergebracht. Nu maken mensen waar mogelijk deel van de samenleving uit, en krijgen ze een zo groot mogelijke eigen regie over hun leven. Daardoor is de confrontatie tussen kwetsbare mensen en de samenleving groter geworden.” Volgens Rick Kwekkeboom kun je niet van verwarde personen spreken, wel van verward gedrag – dat meestal van acute aard is. Bovendien is verward gedrag niet aantoonbaar toegenomen, maar wel de blootstelling ervan aan de samenleving.

Multidisciplinaire onderwijsmodule

Door de diversiteit aan achtergronden, vinden professionals het vaak lastig adequaat op te treden bij verward gedrag. “In de huidige aanpak missen we binding tussen het sociale en het medische domein, aldus de lector. “Daarom gebruiken we in de onderwijsmodule veel ervaringsdeskundigen, maar ook ervaringen uit het werkveld. Bijvoorbeeld de GGD, politie, reclassering en GGZ, maar ook naasten.”

Rick Kwekkeboom is opgetogen dat het onderwerp vanuit een brede groep betrokkenen aangepakt wordt. “We willen met de onderwijsmodule bereiken dat professionals uit verschillende disciplines onderling gaan discussiëren en elkaars kennis aanvullen. Zo wordt het handelingsrepertoire van professionals en deskundigen breder dan hun onafhankelijke discipline.” De invoering van de onderwijsmodule verward gedrag staat gepland aan het begin van schooljaar 2019-2020.

Verschillende media besteden aandacht aan de manier waarop de samenleving om gaat met en om zou moeten gaan met personen die verward gedrag vertonen. Een voorbeld hiervan is het geprek tussen Floor Hoogeboom en Rick Kwekkeboom. Floor Hoogeboom heeft Rick Kwekkeboom geïnterviewd over dit onderwerp voor het online magazine van de Hogeschool van Amsterdam; HvanA.