Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Promotieonderzoek ‘Werk na kanker’ gestart

22 jun 2018 13:24 | AKMI

Op 14 juni is de dataverzameling voor het promotieonderzoek ‘Werk na kanker’ van Ingrid Boelhouwer van start gegaan. Ingrid is docent en onderzoeker bij de opleiding Toegepaste Psychologie en onderzoekt hoe mensen die kanker hebben (gehad) op een goede en prettige manier kunnen blijven werken.

Steeds meer mensen

In Nederland krijgen elk jaar meer dan 100.000 mensen te horen dat ze kanker hebben. Naar schatting betreft dat ieder jaar zo’n 40.000 mensen met werk. Door betere behandelingen en een stijgende pensioenleeftijd wordt de groep werkenden die in het verleden kanker heeft gehad steeds groter. Maar vaak blijven de ziekte en de behandeling ervan niet zonder gevolgen. Denk aan vermoeidheid, concentratieproblemen en angst voor terugkeer van kanker. Deze late gevolgen kunnen invloed hebben op het functioneren in werk.

Waarom dit onderzoek?

Door dit onderzoek wordt duidelijk wat er nodig is zodat werkende mensen die kanker hebben gehad, kunnen blijven werken en werkvermogen behouden. “Het is belangrijk dat we weten hoe het langere tijd na de diagnose kanker met werkenden gaat en wat zij belangrijk vinden in hun werksituatie. Deze informatie is niet alleen van belang voor diegenen die na kanker aan het werk zijn, maar ook voor hun collega’s, de leidinggevenden en iedereen die mensen met werk na kanker ondersteunt”, licht Ingrid toe.

Drie jaar durend onderzoek

Het onderzoek duurt drie jaar en is opgebouwd uit drie deelonderzoeken: het via een vragenlijst verzamelen van data (2018-2019), het houden van interviews met leidinggevenden en professionals die mensen na kanker begeleiden met het oog op functioneren in werk (2019) en tot slot worden focusgroepsgesprekken gevoerd (2020) met werkenden waarbij twee tot tien jaar geleden de diagnose kanker is gesteld. De vragenlijst voor dataverzameling staat sinds vorige week open.

Ook voor zzp’ers en uitzendkrachten

Opvallend aan dit onderzoek is dat het zich niet alleen richt op mensen die in loondienst werken nadat zij kanker hebben gehad. Ook zzp’ers, uitzendkrachten, ondernemers en oproepkrachten wordt gevraagd deel te nemen.

Help mee

Voor betrouwbare resultaten is het van belang dat zoveel mogelijk mensen met verschillende opleidingsniveaus, leeftijden en werksituaties meedoen aan dit onderzoek. En jij kunt daarbij helpen. Misschien heb je zelf wel de diagnose kanker gehad en werk je op dit moment; dan kun je de vragenlijst invullen. Of ken je iemand in deze situatie en wil je hem of haar op dit onderzoek attenderen, of het onderzoek delen via social media.

Ga naar hva.nl/werknakanker voor meer informatie over dit onderzoek.