Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Nieuw project samenwerking voortgezet onderwijs en jongerenwerk

18 jun 2018 13:46 | AKMI

Wat is de bijdrage van de samenwerking tussen jongerenwerk en het voortgezet onderwijs aan het versterken van schoolcarrières van kwetsbare jongeren en het tegengaan van ongelijkheid en uitsluiting? Hoe kan de samenwerking het beste vorm krijgen? Maar ook: Hoe kan het hoger onderwijs aandacht besteden aan samenwerking van voortgezet onderwijs en jongerenwerk, en wat heeft het daarvoor nodig? Deze en andere vragen worden in het nieuwe project “Voortgezet onderwijs & Jongerenwerk. Partners in het versterken van schoolcarrières van jongeren” van het lectoraat Youth Spot beantwoord.

Schooluitval in grote steden hoog

Grote steden als Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht hebben hoge uitvalcijfers in het voortgezet onderwijs. Het hebben van een gebroken schoolcarrière is een bekende risicofactor voor problemen in de ontwikkeling van jongeren en daarmee in het ontstaan van ongelijkheid en uitsluiting tussen jongeren en een lagere participatie van jongeren in de samenleving. Om deze negatieve gevolgen af te wenden is een preventieve en gezamenlijke aanpak nodig die zich richt op de persoon van de jongere, in de thuissituatie, op school en in de buurt. De vraag die in het onderzoek “Voortgezet onderwijs & Jongerenwerk. Partners in het versterken van schoolcarrières van jongeren” centraal staat, luidt: Hoe kan de samenwerking tussen voortgezet onderwijs en jongerenwerk het beste vorm krijgen en wat is de (potentiële) bijdrage aan het versterken van de schoolcarrière van jongeren in kwetsbare situaties?

Samenwerking

Het project wordt gefinancierd vanuit de subsidieregeling Urban Education van de Hogeschool van Amsterdam.

Uitkomsten

We beschrijven praktijkvoorbeelden waar lessen uit kunnen worden getrokken en geven in een factsheet een overzicht van wat reeds gebeurt in de samenwerking tussen jongerenwerk en voortgezet onderwijs en wat dit oplevert. Ook leveren we producten op die in het onderwijs aan de hogeschool kunnen worden gebruikt. We sluiten af met een werkconferentie waarin resultaten worden gepresenteerd en wordt gesproken over implementatie.

Meer informatie?

Voor meer informatie over dit project kunt u een mail sturen naar onderzoeker Asia Sarti via a.sarti@hva.nl of bellen naar 0615251054.