Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Grotere en betere zelfredzaamheid van ouderen

Meer onderzoek nodig naar interventies die zelfredzaamheid bevorderen

19 jun 2018 16:29 | AKMI

Er is meer onderzoek nodig om te achterhalen wat effectieve interventies zijn om ouderen langer thuis te laten wonen. Vooral in het sociale domein liggen onbenutte kansen.

Het advies van de Gezondheidsraard over het bevorderen en behouden van zelfredzaamheid van ouderen is vorige week uitgekomen. Lector Rick Kwekkeboom was lid van de commissie die het advies heeft voorbereid naar aanleiding van het verzoek van de toenmalige staatssecretaris van VWS aan de Gezondheidsraad om de stand van zaken op dit terrein in kaart te brengen.

De uitkomst is dat er meer aandacht moet komen voor de rol van het sociale domein op het terrein van de bevordering van zelfredzaamheid van ouderen.

De commissie beveelt met name het volgende aan:

  • Richt het onderzoek vooral op vergroting van zelfredzaamheid via het sociale domein (en niet zozeer op het verder ontwikkelen van medisch georiënteerde interventies).
  • Houd rekening met de heterogeniteit van de doelgroep en kijk met voorrang naar de groepen die extra risico lopen op verlies van zelfredzaamheid.
  • Zorg dat het onderzoek aansluit bij vragen uit de praktijk en bij de behoeften van ouderen zelf, onder andere door de participatie van verschillende groepen ouderen te verzekeren.
  • Hanteer een ruime variëteit aan onderzoeksmethoden. Onder andere zijn gecombineerde kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethodieken nodig, maar ook procesevaluaties en methodologisch onderzoek. Van belang is om in onderzoek naar effecten van interventies persoonsgerichte uitkomstmaten te hanteren als ervaren welbevinden, het vermogen regie te voeren over het eigen leven en het vermogen een betekenisvol bestaan te leiden.