Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Jaarresultaten impactanalyse en deelnemersonderzoek VSNK

Actieprogramma van Schulden Naar Kansen

25 jun 2018 13:43 | AKMI

Stichting van Schulden naar Kansen heeft in 2015 het actieprogramma van Schulden naar Kansen gelanceerd. De ambitie van dit programma is om in vijf jaar tijd (2015-2020) in doelgebieden waar veel mensen van een laag inkomen leven de financiële zelfredzaamheid van 15% van de desbetreffende huishoudens te vergroten door armoede als gevolg van schulden terug te dringen.

Aegon heeft zich in 2016 bij dit programma aangesloten. Stichting VSNK en Aegon steunen verschillende lokale projecten op het gebied van armoedebestrijding en schuldhulpverlening door onder meer financiering van deze projecten.

Het lectoraat Armoede Interventies van de Hogeschool van Amsterdam voert een meerjarig onderzoek uit onder deze projecten. Elk jaar verschijnt er een overall rapportage van de resultaten van het impactonderzoek en het deelnemersonderzoek. In april verschenen:

  • Eerste impactanalyse Programma Van Schulden naar Kansen-Aegon - Lees verder
  • Tweede impactanalyse Programma Van Schulden naar Kansen-Stichting Van Schulden naar Kansen - Lees verder
  • Eerste deelnemersonderzoek Van Schulden naar Kansen-Aegon - Lees verder
  • Tweede deelnemersonderzoek Van Schulden naar Kansen-Stichting van Schulden naar Kansen - Lees verder