Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Zacht waar het kan, hard waar het moet

10 apr 2018 13:32 | AKMI

Studenten die aan de Hogeschool van Amsterdam de minor ‘Toezicht, straffen en gedrag’ volgen, brengen advies uit aan de afdeling Handhaving en Toezicht van de gemeente Amsterdam voor een ‘slimme aanpak’ van overlastproblemen.

De toezichthouders en handhavers van die afdeling houden de stad leefbaar en veilig. De minorstudenten brengen hen aan het einde van hun onderwijsprogramma een advies uit over de aanpak van verschillende overlastproblemen. Denk aan geluidsoverlast van de horeca in een woon- en winkelgebied, pizzakoeriers die door het park rijden om de weg af te snijden of overlast van lukraak geparkeerde fietsen in de binnenstad.

De studenten moeten met een voorstel komen voor een aanpak waarin preventieve en repressieve maatregelen evenwichtig worden gecombineerd. Kortom, een combinatie van verleiden, belonen en straffen afgestemd op de doelgroep en de lokale omstandigheden. De studenten hebben daartoe een vakkenpakket gevolgd, waarin klassieke strafrechtelijke en bestuursrechtelijke handhaving wordt afgewisseld met inzichten uit de gedragswetenschappen. Ook doen zij veldwerk om het probleem te analyseren en mogelijke oplossingen te verkennen.

De minor staat in het teken van het bevorderen van naleving van voorschriften, door een slimme mix van maatregelen. De minor sluit aan bij de trend onder toezichthouders en handhavers om naleving te bevorderen door middel van flexibele benadering: ‘zacht waar het kan, hard waar het moet’.

Voor meer informatie: Arnt Mein, lector Legal Management (a.g.mein@hva.nl