Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Subsidie voor onderzoek naar upcycling van afval

9 apr 2018 15:42 | AKMI

Zijn mensen meer bereid om afvalhout in te leveren als ze weten dat daar weer iets van gemaakt wordt dat terugkomt in hun eigen wijk?

Van afvalhout naar nieuw meubilair

In mei 2018 starten het lectoraat Psychologie voor een Duurzame Stad, De Gezonde Stad en Verdraaid Goed een onderzoek naar upcycling van huishoudelijk afvalhout in de Dapperbuurt. Naast de inzet van deze twee partnerorganisaties, stelt het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA nog eens € 20.000,- beschikbaar. Dit onderzoek maakt deel uit van een breder onderzoek naar upcycling van afval: Circular Wood for the Neighbourhood .

Op naar 65% gescheiden afval inzameling

Onderzoekers, praktijkprofessionals en HvA-studenten gaan onderzoeken of bewoners hun huishoudelijk afvalhout zoals oude kasten, vloerdelen en pallets meer gescheiden in willen leveren bij het Zero Waste Lab als ze weten dat er nieuwe producten van worden gemaakt die uiteindelijk in hun eigen buurt terug te vinden zijn. Studenten gaan vanaf begin mei de Dapperbuurt in om met bewoners hierover te praten. Wat er uiteindelijk van dat afvalhout gemaakt moet worden, wordt tijdens ontwerptafel-sessies met bewoners en technisch ontwerpers van Urban Technology verder geëxploreerd. De producten die ontwikkeld worden, komen na de zomer terug in de wijk. Dit onderzoek maakt inzichtelijk hoe afvalscheiding meer gestimuleerd kan worden en draagt zo bij aan de ambities van de stad. De gemeente Amsterdam streeft ernaar dat over twee jaar maar liefst 65% van al het huishoudelijk afval gescheiden wordt ingezameld. In 2013 was dat nog 19%.

Over KIEM-VANG

De KIEM-VANG-subsidie stimuleert kennisontwikkeling tussen hogescholen, ondernemingen en publieke organisaties op specifieke materiaalstromen. KIEM staat voor Kennis-Innovatie Mapping in het midden- en kleinbedrijf. VANG voor Van Afval Naar Grondstof.