Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Oprichting Kennisconsortium destigmatisering en sociale inclusie

23 apr 2018 11:47 | AKMI

Op vrijdag 20 april is tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Dolhuys te Haarlem het Kennisconsortium Destigmatisering en sociale inclusie opgericht. Het kennisconsortium biedt op landelijke schaal een infrastructuur voor kennisontwikkeling en -verspreiding over destigmatisering en sociale inclusie van mensen met psychische aandoeningen.

In het kennisconsortium werken mensen uit de praktijk en de wetenschap samen om op basis van praktijkbehoefte en onderzoek oplossingen aan te dragen voor het wegnemen van bestaande vooroordelen rond mensen met psychische aandoeningen.

Eerste onderzoeksresultaten

Bij de oprichting maakte bureau Mark Bench de eerste resultaten bekend van het in opdracht van Kenniscentrum Phrenos uitgevoerde onderzoek. Het ging om een peiling onder 2400 mensen naar de mate van stigmatisering van mensen met een psychische aandoening en de invloed van werk, leeftijd en overlast hierop. Mensen met werk en mensen die weinig overlast veroorzaken bleken het minst gestigmatiseerd te worden. Ook bleek dat respondenten die meer wisten over psychische aandoeningen en over mensen met een psychische aandoening, minder stigmatiseerden. De resultaten bieden aanknopingspunten voor activiteiten van het Kennisconsortium Destigmatisering en sociale inclusie.

Het consortium kan opgedane kennis aanvullen, bundelen en verspreiden. Een psychische aandoening hoeft geen drempel meer te zijn om mee te doen in de maatschappij.

Wie zijn erbij betrokken?

Het Kennisconsortium Destigmatisering en sociale inclusie is een initiatief van Kenniscentrum Phrenos. Al in een vroeg stadium was er samenwerking met Samen Sterk zonder Stigma om het kennisconsortium vorm te geven. Bij de oprichting zijn al ruim 30 organisaties bij het kennisconsortium aangesloten, zoals cliëntenorganisaties, kenniscentra, ggz-instellingen, UWV en VNG.

Betrokkenheid Lectoraat Stedelijk Sociaal Werken

Vanuit kenniscentrum AKMI van de Hogeschool van Amsterdam is onderzoeker Rosalie Metze van het lectoraat Stedelijk Sociaal Werken betrokken bij dit kennisconsortium.

Het Lectoraat Stedelijk Sociaal Werken is medeoprichter van het Kennisconsortium. De focus van het lectoraat, sociale uitsluiting, past immers naadloos aan bij een Kennisconsortium dat zich richt op destigmatisering en sociale inclusie. Het lectoraat doet veel onderzoek naar wijkteams en wijkgericht werken en vanuit die link is Rosalie Metze aangesloten bij de werkgroep destigmatisering en sociale inclusie in de leefomgeving. Het lectoraat is ook bezig met een RAAK-aanvraag rond dit thema, waar de werkgroep over meedenkt en, indien deze wordt toegekend, waarin de werkgroep als expertgroep fungeert gedurende het onderzoek.