Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Rapport "Kom je eens langs?" bij 'Natuurlijk, een netwerkcoach!'

Publicatie rapport door lectoraat Community Care in samenwerking met Movisie

22 mrt 2018 12:23 | AKMI

De interventie 'Natuurlijk, een Netwerkcoach!' (NeN) is ontwikkeld om mantelzorgers te helpen hun netwerk te vergroten of te versterken. Uit eerder onderzoek naar het bereik van NeN kwam naar voren dat ook ouderen behoefte hebben aan dergelijke hulp, om daarmee hun eenzaamheid te verminderen. In opdracht van Movisie onderzocht het lectoraat Community Care van de Hogeschool van Amsterdam in samenwerking met interventie-eigenaar Mezzo of de interventie ook voor ouderen inzetbaar is.

Lector Rick Kwekkeboom en voormalig HvA-onderzoekster Ymke Kelders schreven dit rapport na het project en onderzoek dat zij tussen augustus 2016 en september 2017 uitvoerden in opdracht van Movisie.

Op de website van Zorg en Welzijn werd 22 maart 2018 aandacht besteed aan de vraag "hoe toon je het effect aan van sociaal werk?"

Hiervoor werden dertig onderzoeken gebruikt uit het Movisie programma Inzicht in sociale interventies . Het doel van dit programma was om evaluatieonderzoek naar interventies in de sociale sector te versterken. En om antwoord te geven op vragen als Wat werkt? en Hoe werkt het?. Niet alleen zodat sociaal professionals antwoord krijgen op de vraag of bepaalde interventies effectief zijn en waarom. Maar ook om duidelijk te maken welke onderzoeksmethoden passend zijn en hoe deze ingezet kunnen worden.’ De publicatie 'Kom je eens langs?' is één van de gebruikte publicaties.