Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

4 factsheets onderzoek Sterk Meidenwerk

over de rol van de omgeving in de identiteitsontwikkeling van meiden

13 mrt 2018 12:01 | AKMI

Dat meiden de keuzes over hun leven vaak laten beïnvloeden door hun omgeving was al bekend. Maar welke rol heeft deze omgeving nu specifiek in de identiteitsontwikkeling van meiden? En hoe kun je als meidenwerker hierop inspelen? Literatuuronderzoek heeft geresulteerd in 4 factsheets die meidenwerkers helpen om beter te kunnen samenwerken met de omgeving van hun doelgroep.

De factsheet ‘Meidenwerk en de rol van de omgeving van meiden’ geeft inzicht in wat het doel is van meidenwerk, de identiteitsontwikkeling van meiden en jonge vrouwen en het belang van de omgeving om als meisje zelf vorm te kunnen geven aan het eigen leven. Hiermee biedt deze factsheet een introductie op de overige drie factsheets. In de drie factsheets die volgen gaan de auteurs in op welke rol de familie, de meidengroep en het bredere netwerk hebben in de identiteitsontwikkeling van meiden en jonge vrouwen. Wat kan het meidenwerk doen om meer gebruik te maken van de familie, de meidengroep en het bredere netwerk om bij te dragen aan het (leren) zelf vormgeven aan hun leven als deel van de samenleving.

De factsheets zijn een onderdeel van het onderzoek Sterk Meidenwerk dat in mei 2016 is gestart. De vragen die in dit onderzoek centraal staan zijn: Draagt het meidenwerk bij aan het versterken van de eigen kracht van meiden? En hoe kan het meidenwerk de groep, de familie en informele netwerken nog meer betrekken bij de ondersteuning van meiden? De factsheets maken onderdeel uit van de tweede vraag en vormden het vertrekpunt naar diepte-interviews met meiden over de rol van de meidengroep, de familie en het netwerk. De resultaten van deze interviews verschijnen in het voorjaar 2018.

Youth Spot voert het onderzoek Sterk Meidenwerk uit in samenwerking met ContourdeTwern, JoU, Dock, Streetcornerwork, Participe, Combiwel, SJJMH en Dynamo. Dit onderzoek is medegefinancierd door Regieorgaan SIA, onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Neem voor meer informatie over het onderzoek contact op met Jolanda Sonneveld, j.j.j.sonneveld@hva.nl.