Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Twee docenten / onderzoekers AKMI ontvangen NWO Promotiebeurs

Promotiebeurs voor leraren eind januari toegekend

8 feb 2018 11:40 | AKMI

Docent/onderzoekers Hanneke Goosen en Yvette Wittenberg hebben de Promotiebeurs voor Leraren toegekend gekregen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Hanneke en Yvette zijn beide verbonden aan het AKMI, het kenniscentrum van de faculteit Maatschappij en Recht van de HvA. Dankzij de beurs kunnen zij de komende jaren aan de slag met hun eigen promotieonderzoek.

De NWO kent deze beurs twee keer per jaar aan zo’n 30 leraren in Nederland toe. Doel daarvan is om ervoor te zorgen dat opgedane kennis en onderzoekservaring direct ten goede komen aan het onderwijs. Ook is het idee dat een groter aantal gepromoveerde leraren voor de klas de kwaliteit van het onderwijs verhoogt.

Hanneke werkt als docent voor de opleiding Toegepaste Psychologie en doet binnen het AKMI onderzoek bij het lectoraat Armoede Interventies. Voor haar promotieonderzoek is ze tevens verbonden aan de Universiteit Leiden. Haar onderzoek gaat over de vraag of het ervaren van financiële stress mensen vatbaarder maakt voor overtuigingstactieken. In online-, lab- en veldstudies zal ze, onder begeleiding van prof. dr. Wilco van Dijk (promotor), dr. Mirre Stallen (co-promotor) en dr. Roeland van Geuns (co-promotor) onderzoeken of mensen onder financiële stress eerder geneigd zijn een product te kopen als het gepaard gaat met overtuigingstactieken en bovendien of deze overtuigingstactieken effectief zijn in het bevorderen van gezonde financiële keuzes.

Yvette is werkzaam bij de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening en verbonden aan het lectoraat Community Care. Voor dit promotieonderzoek is ze tevens verbonden aan de UvA, haar promotoren zijn prof. dr. Arnoud Verhoeff (UvA/GGD), prof. dr. ir. Alice de Boer (VU/SCP) en dr. ir. Rick Kwekkeboom (HvA). Het onderzoek gaat over de verdeling van zorgverantwoordelijkheden en samenwerking tussen mantelzorgers en professionals. Het is belangrijk dat professionals weten hoe zij het beste met mantelzorgers met verschillende achtergronden kunnen samenwerken, iedere mantelzorger is immers uniek. Daarom wordt vanuit een intersectioneel perspectief onderzocht wat de (normatieve) opvattingen van mantelzorgers zijn over de rol van professionals en wat maakt dat mantelzorgers positief oordelen over samenwerking met professionals. Meer informatie is te vinden op de projectpagina van het onderzoek.

Hanneke en Yvette blijven naast hun promotieonderzoek onderwijs verrichten voor de opleidingen. Volg hen op Twitter voor updates: @HannekeGoosen en @YWittenberg.