Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Studenten onderzoeken peer-to-peer methodiek in jongerenwerk

13 feb 2018 13:51 | AKMI

Van jongeren wordt verwacht dat ze zo veel mogelijk zelf vormgeven aan hun leven. Ze zoeken hierbij vaak steun bij hun ‘peers’, andere jongeren die dezelfde eigenschappen, ervaringen of vriendengroepen delen. De afgelopen maanden hebben 30 studenten van de Hogeschool van Amsterdam onderzoek gedaan naar peer-to-peer als methodiek in het jongerenwerk.

Kwetsbare jongeren

Jongerenwerk is een basisvoorziening voor jongeren in hun vrije tijd, om ze te begeleiden bij het volwassen worden. De meeste jongeren lukt het om dit zelf te doen, binnen een netwerk van familie en vrienden. Sommige jongeren, ongeveer 15% van alle jongeren in Nederland, zijn kwetsbaarder en hebben geen steun van een veilig netwerk. Jongerenwerk helpt deze jongeren met het bieden van een plek waar ze steun kunnen krijgen.

Erkenning voor het vak

“Het probleem van jongerenwerk is dat de kennisbasis matig is ontwikkeld.” zegt Jolanda Sonneveld, docentonderzoeker bij lectoraat Youth Spot van de HvA. “De methodiek zit vooral in hoofden van jongerenwerkers, de kennis is impliciet. Door goed te kijken naar het handelen van jongerenwerkers, uit te schrijven wat ze doen en de handelingen te onderbouwen met wetenschappelijke kennis, bouwen we met het lectoraat sinds 2010 aan een kennisbasis voor het jongerenwerk. Dit is belangrijk voor de erkenning van het vak en maakt het jongerenwerk beter overdraagbaar naar de professionals van de toekomst.”

Peer-to-peer methodiek

De studenten van de minor Jongerenwerk in de grote stad hebben het afgelopen half jaar onderzoek gedaan naar peer-to-peer werkwijzes bij jongerenwerkaanbieders Jongerenwerk Utrecht (JoU), Dock, Combiwel, Netwerk en Dynamo in Amsterdam, Hoorn en Utrecht. In deze methodiek gaat het erom hoe jongerenwerkers ervoor kunnen zorgen dat jongeren elkaar kunnen steunen, van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen informeren. De studenten hebben in kleine groepjes meegelopen in de verschillende organisaties, gestructureerde observaties gedaan, reflectiegesprekken opgang gebracht met jongerenwerkers en vragenlijsten uitgezet onder de jongeren. Daarmee vulden ze het theoretisch onderbouwde peer-to-peer model dat het lectoraat Youth Spot heeft ontwikkeld aan met informatie uit de praktijk.

Bewuste professionals

Jolanda Sonneveld, onderzoeker Youth Spot: "Wat je veel hoorde is dat de jongerenwerkers, doordat de studenten er een tijdje zijn geweest, zich veel meer bewust zijn geworden van wat er gebeurt in een groep met jongeren en wat je allemaal kunt doen met de peer-to-peer methodiek. De jongerenwerkers kunnen meer woorden geven aan wat ze doen, daar beter op reflecteren en hun handelen verbeteren." Het lectoraat Youth Spot analyseert de bevindingen van de verschillende praktijken en neemt ze op in o.a. een methodiekbeschrijving van peer-to-peer jongerenwerk. Deze is naar verwachting in 2019 gereed.

Meer informatie

Neem voor meer informatie over de minor contact op met Willeke Manders, docentonderzoeker lectoraat Youth Spot, w.a.manders@hva.nl.

Wil je meer lezen over de andere methodiekbeschrijvingen van Youth Spot? Kijk op www.hva.nl/youthspot.

Wil je meer informatie over de minor Jongerenwerk in de Grote Stad? Kijk op https://www.kiesopmaat.nl/modules/hva/DMR/10708/