Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Twee nieuwe leden lectoraat Youth Spot per 1 januari 2018

29 jan 2018 13:09 | AKMI

Swazoom en Inter-lokaal & Tandem zijn met ingang van 1 januari 2018 lid van Lectoraat Youth Spot.

Swazoom is een brede welzijnsorganisatie in Amsterdam Zuidoost die met het aanbieden van voorschool, kinderopvang, kinderwerk, jongerenwerk, opvoedondersteuning en volwassenenwerk via een doorlopende lijn het perspectief van kinderen, jongeren, hun ouders en andere volwassenen beoogt te verbeteren. Swazoom zoekt nadrukkelijk de verbinding tussen kinderen en jongeren, hun ouders en de buurt. In de uitvoering werkt Swazoom samen met andere organisaties en bedrijfsleven in Zuidoost. Swazoom sluit zich aan bij cirkel 1 die zich richt op de professionalisering van het grootstedelijke jongerenwerk. Met het aansluiten van Swazoom zijn alle Amsterdamse aanbieders van professioneel jongerenwerk lid van Youth Spot.

Inter-Lokaal & Tandem is een fusie-organisatie van twee Nijmeegse, wijkgerichte welzijnsorganisaties. De nieuwe organisatie richt zich op participeren, ondersteunen en verbinden van bewoners en bewonersinitiatieven. En op de verbetering van de sociale en maatschappelijke situatie van kwetsbare groepen. Het doel is dat elke inwoner van Nijmegen zoveel mogelijk op eigen kracht kan meedoen in de samenleving. Tandem is één van de toonaangevende aanbieders van professioneel jongerenwerk in Nederland. Inter-Lokaal & Tandem sluit zich aan bij cirkel 2, de landelijke samenwerking in wetenschappelijk onderzoek naar jongerenwerk.

Met ingang van 1 januari 2018 wordt het lectoraat Youth Spot mogelijk gemaakt door Combiwel, Streetcornerwork, Dock, Jongerenwerk Utrecht (JoU), Roc van Amsterdam, Youth for Christ, Xtra welzijn, Participe, ContourDeTwern (Rnewt), De Schoor, Dynamo, Jeugd en Jongerenwerk Midden Holland, Het Inter-Lokaal & Tandem, Swazoom en de Hogeschool van Amsterdam.