Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Symposium en boekpresentatie Legal Management

29 jan 2018 00:00 | AKMI

Op donderdag 25 januari vond in het Wibauthuis de presentatie van het boek ‘Legal management, realiseren van juridische kwaliteit’ plaats, onder redactie van Ivar Timmer en Arnt Mein. Het eerste exemplaar werd uitgereikt aan Huib de Jong, voorzitter College van Bestuur HvA en waarnemend rector HvA.

Een mooie vertegenwoordiging van ruim 100 juridische professionals uit de publieke en private sector waren aanwezig. Arnt Mein opende het symposium met een inleiding over de totstandkoming van het boek en overhandigde het eerste exemplaar aan rector Huib de Jong. Hierna gaf prof. dr. Elaine Mak een presentatie over de ontwikkelingen in de beroepsbeelden van/ over juridische professionals in de tijd en de mogelijkheden van een blauwdruk voor het opleiden van juridische professionals binnen universiteit en hbo.

In de workshops gingen de auteurs van de verschillende hoofdstukken, bijgestaan door Arnold Brakel (voorzitter Nederlands Genootschap Bedrijfsjuristen/ ING), John Olivier (voorzitter Vereniging Juridische Kwaliteitszorg), Stan Beckers (General Counsel, BAM) en Marcelo Goossens (MT-lid juridische zaken, Ministerie van Economische Zaken) in op legal management binnen Rijksoverheid, gemeenten, bedrijfsleven en advocatuur. Arnt Mein en Ivar Timmer ontvingen veel enthousiaste reacties op het boek en kijken terug op een geslaagd symposium: een goede impuls voor het lectoraat Legal Management, de bachelor HBO-Rechten en de master Legal Management.