Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Studenten pakken eenzaamheid in Banne Buiksloot aan

24 jan 2018 10:12 | AKMI

In Amsterdam voelen meer dan 65.000 mensen zich ernstig eenzaam. Hoe kunnen zij hier zelf iets aan doen en hoe kunnen welzijnsorganisaties hen hierbij helpen? Vijf studenten van de HvA gingen in opdracht van Cordaan op onderzoek in de wijk Banne Buiksloot.

Praktijkgericht onderzoek

De derdejaars studenten hadden gekozen voor de minor Community Care. Hierin werken het afgelopen half jaar 25 studenten van verschillende studierichtingen aan praktijkvraagstukken over vermaatschappelijking van de zorg, inclusie van mensen met beperkingen en de samenwerking tussen formele en informele zorg. De studenten voerden een praktijkgericht onderzoek uit in opdracht van werkveldpartners van de HvA en werden hierin begeleid door onderzoekers van het lectoraat Community Care.

Eenzaamheid beperken en voorkomen

De participatiecoaches van welzijnsinstelling Cordaan waren op zoek naar manieren om ouderen in de wijk Banne Buiksloot beter te ondersteunen bij het beperken en voorkomen van eenzaamheid. Ze vroegen de studenten bij de ouderen langs te gaan en ze via gestructureerde interviews te vragen naar hun ideeën hierover. De resultaten van het onderzoek worden ook ingezet voor het project Postbezorgers van Cordaan, dat deel uitmaakt van de Aanpak Eenzaamheid van Gemeente Amsterdam.

Zelf doen

Het blijkt dat ouderen veel behoefte hebben aan activiteiten en dan vooral voor de sociale contacten. Er zijn al veel activiteiten voor ouderen, zoals een creaclub, een jeu-de-boulesclub en een eetclub. Deze activiteiten zijn vooral uit eigen initiatief ontstaan en worden ondersteund door mensen van Cordaan. Ook is er de ‘Banne Hopper’, een klein autootje waarmee je voor een laag tarief korte ritjes binnen de wijk kunt aanvragen, bijvoorbeeld naar de supermarkt of het ziekenhuis.

Belemmeringen

Belemmering om aan activiteiten deel te nemen zijn vaak financiën en mobiliteit. Eenzaamheid hangt samen met armoede en een paar euro entree kan al een drempel zijn om deel te nemen. De ruimtes waar de activiteiten worden georganiseerd blijken niet altijd geschikt voor het parkeren van een rollator, wat de mogelijkheid om mee te doen beperkt. Ook is er soms een te gróót aanbod van activiteiten, waardoor mensen geen keus meer kunnen maken en niet meer mee doen. De studenten geven de participatiescoaches van Cordaan het advies om vaker met de eenzame ouderen in gesprek te gaan en samen te komen tot een goed aanbod met de juiste ondersteuning.

Meer informatie

De andere projecten van de minor gingen over de bewijslast voor mantelzorgers, het betrekken en ondersteunen van mantelzorgers in de psychiatrie en verslavingszorg en de rol van vrijwilligers in het signaleren en melden van huiselijk geweld. Op 18 januari 2018 presenteerden de studenten hun bevindingen aan de opdrachtgevers tijdens een mini-symposium. Neem voor meer informatie over deze minor contact op met Stefanie van Zal, s.d.van.zal@hva.nl.

Studenten geven eindpresentatie op mini-symposium