Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Eindrapportage project ‘Sociale krachten in Groenelaan’

Verslag van onderzoek vanuit de Werkplaats Sociaal Domein, dat plaatsvond van oktober 2016 tot juni 2017

4 jan 2018 14:23 | AKMI

Onderzoekers Jeroen Gradener, Rosalie Metze en Chiel Lemaire schreven in het najaar van 2017 in opdracht van de Gemeente Amstelveen dit rapport. Van oktober 2016 tot en met juni 2017 hebben zij vanuit de Werkplaats Sociaal Domein, regio Amsterdam, onderzoek gedaan in de wijk Groenelaan in Amstelveen. In deze rapportage doen ze verslag van het proces en de uitkomsten hiervan. In de inleiding schetsen ze om te beginnen kort de aanleiding van dit onderzoek en gaan ze in op de hoofdvraag en de deelvragen.