Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Onderzoek "buurtgerichte interventies voor mensen met beperking"

Aanvraag lectoraat Community Care voor RAAK Publiek gehonoreerd

15 jan 2018 12:56 | AKMI

Lectoraat Community Care is het jaar 2018 goed begonnen met het positieve oordeel van SIA Raak over onze in juli ingediende aanvraag! Dat betekent dus de toekenning van een subsidie waarmee we in de komende twee jaar het onderzoek “Buurtgerichte interventies voor inclusie van mensen met beperkingen” kunnen gaan uitvoeren.

Community Care was penvoerder van de aanvraag en coördineert dit project. Consortiumpartners zijn Gemeente Amsterdam, GGD Amsterdam, Cliëntenbelang Amsterdam, Centrum voor Cliëntervaringen (i.s.m. VuMc Amsterdam), Cordaan, De Regenboog groep en Stichting Prisma. In dit onderzoek zullen drie verschillende buurtgerichte interventies worden getoetst aan de hand van de ‘what works’ principes. Belangrijke opbrengsten van het project zijn het determineren en beschrijven van werkzame elementen die leidend kunnen zijn voor het bedenken en/of beoordelen van initiatieven om de netwerken van mensen met een beperking in de buurt te versterken Op basis hiervan kunnen we vervolgens een handreiking bieden voor professionals én bijdragen aan de professionals in opleiding, onze studenten.

We gaan de komende weken een planning maken voor een startbijeenkomst met consortiumpartners, zodat we de komende twee jaar een mooi en vooral goed onderzoek kunnen uitvoeren.