Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Coaches voor een inclusief Amsterdam Zuid

5 dec 2017 00:00 | AKMI

Mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA) komen weer vaker in de wijk wonen. Hoe kunnen buurtbewoners en professionals bijdragen aan het herstel van deze mensen? De Hogeschool van Amsterdam deed onderzoek naar de proeftuin ‘GGZ in de Wijk’ in Amsterdam Zuid, en ondervond dat vooral de inzet van participatiecoaches en het versterken van het netwerk in de buurt van belang zijn.

Onbegrip en uitsluiting

Door nieuwe wet- en regelgeving blijven mensen met een achtergrond in de psychiatrie vaker thuis wonen. Ze vertonen gedrag dat buurtbewoners niet kennen, wat leidt tot onbegrip en uitsluiting. En buurtactiviteiten sluiten vaak niet aan op hun behoeften, bijvoorbeeld omdat ze te prikkelend zijn. Stadsdeel Zuid in Amsterdam streeft naar een inclusieve wijk. Daarom startte in 2015 de proeftuin ‘GGZ in de Wijk’, waarin zorginstellingen en buurtinitiatieven samen zijn gaan kijken naar wat werkt.

Proeftuin ‘GGZ in de Wijk’

In de proeftuin maken ervaringsdeskundigen, participatiecoaches vanuit GGZ en welzijn en coördinatoren en vrijwilligers van de Huizen van de Wijk de koppeling tussen bewoners en het welzijnsaanbod in de wijk. Een belangrijke, nieuwe schakel hierin is de ‘EDplaats ’. In deze herstelwerkplaats organiseert een pool aan ervaringsdeskundigen activiteiten voor mensen met psychiatrische problemen. Na een jaar blijkt dat mensen met psychiatrische problemen in Amsterdam Zuid inderdaad gemakkelijker hun weg vinden naar professionals, vrijwilligers en buurtinitiatieven én dat professionals beter met elkaar zijn gaan samenwerken.

Coaches zijn cruciaal

Uit een evaluatieonderzoek van de HvA blijkt dat vooral de inzet van coaches en het versterken van het netwerk van professionals en vrijwilligers de proeftuin succesvol maken. De expliciete aandacht voor de samenwerking tussen hulpverleners, ervaringsdeskundigen en mensen met EPA zorgt er bijvoorbeeld voor dat de drempel om binnen te stappen bij een buurtinitiatief wordt verlaagd en dat bewoners zich gestimuleerd voelen om zelf initiatief te nemen. Zo namen mensen met EPA een kookgroep over in een Huis van de Wijk, en gaven het een doorstart. Hier bereiden ze met regelmaat eten voor ouderen uit buurt. Kritische noot van het onderzoek was de afwezigheid van medische professionals in het netwerk, zoals artsen en psychiaters. Zij geven aan beperkt te zijn in hun tijd, maar horen wel bij het netwerk.

Ervaringen delen

De resultaten van het onderzoek zijn op 13 juni gedeeld met de professionals, vrijwilligers en ervaringsdeskundigen van Amsterdam Zuid, tijdens de conferentie ‘Community Building voor een zorgzame wijk’. Op 22 november bezochten 27 studenten van de minor Outreachend Wijkgericht Werken de EDplaats in Amsterdam Zuid voor een presentatie en een rondleiding. Inmiddels is er een tweede EDplaats van start gegaan in Amsterdam West, waarin gebruik is gemaakt van de inzichten van het onderzoek van de HvA.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met onderzoeker van het lectoraat Stedelijk Sociaal Werken Rosalie Metze, r.n.metze@hva.nl of kijk op de project site van meer Herstel in Zuid.