Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Succeservaring als basis voor positieve ontwikkeling

Promotie-onderzoek Sebastian Abdallah afgerond

16 okt 2017 17:47 | AKMI

Succes is een ervaring. Dit is een belangrijke bevinding van het promotie-onderzoek naar jongeren in achterstandssituaties dat Sebastian Abdallah in Amsterdam en Beiroet deed. Hij volgde jarenlang jongeren in hun opleiding, werk, sport en vrije tijd.

Externe criteria als opleiding, werk en inkomen zijn belangrijk maar geven niet altijd de doorslag. Belangrijker is dan wat jongeren dagelijks meemaken en meekrijgen van anderen. Het ervaren van succes uitte zich voor jongeren in: zich belangrijk voelen, ergens bij horen en verder komen in het leven. Bemoedigende interacties versterken mogelijkheden voor die ervaringen. Deze ideeën lijken misschien vanzelfsprekend maar veel professionele benaderingen in welzijn, zorg en onderwijs hebben te weinig aandacht voor persoonlijke en groepservaringen van hun deelnemers. Ze leggen een onevenredige nadruk op het volgen van stappenplannen en cognitieve vaardigheden. Dit kan voor jongeren bijdragen aan ervaringen van ondermijning en afmatting.

Abdallah zag dat jongerenwerkers in zowel Nederland als Libanon juist wel aandacht schonken aan beleving. Ze herkennen verzwakkende interacties en maken series van versterkende interacties mogelijk. Hierdoor ontwikkelen jongeren positievere handelings- en gedragspatronen en voelen ze zich gaandeweg beter over zichzelf en hun mogelijkheden.

Dit onderzoek is onderdeel van het RAAK-PRO-onderzoek naar talentontwikkeling bij maatschappelijk kwetsbare jongeren dat vanuit het lectoraat Youth Spot is uitgevoerd in de periode 2010-2015.

De titel van het proefschrift is: Struggles for success. Youth work rituals in Amsterdam and Beirut. Er wordt gewerkt aan een Nederlandse versie van dit boek.

Iedereen is welkom bij de verdediging van het proefschrift en aansluitend de feestelijk afronding.

De promotie vindt plaats op woensdag 1 november 2017 om 11:00 uur.
Locatie: Aula van de UvA, Singel 411, Amsterdam.

Contact zie onder.