Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Ouderen zelf aan zet bij wijkonderzoek

10 nov 2017 12:00 | AKMI

Amsterdam is een stad waar iedereen van elke leeftijd prettig moet kunnen leven. De Hogeschool van Amsterdam onderzocht hoe oudere inwoners de leefbaarheid in hun wijk ervaren. Of beter gezegd: de inwoners hebben dit zélf onderzocht.

Participatief onderzoek

Naar voorbeeld van The University of Manchester hebben de lectoraten Stedelijk Sociaal Werken en Ergotherapie - Participatie en Omgeving samen met de gemeente Amsterdam en het VU Medisch Centrum een vernieuwende onderzoeksmethode toegepast: de onderzoekers trainden de bewoners om zélf onderzoek te doen. En met resultaat. Een groep van negentien bewoners tussen de 65 en 85 jaar interviewden totaal tachtig oudere medebewoners over de leefbaarheid in Buitenveldert (Amsterdam Zuid) en de Indische Buurt (Amsterdam Oost). Deels leefden deze respondenten in een sociaal isolement. “Kwetsbare ouderen houden zich vaak op de achtergrond. Met deze onderzoeksmethode hebben we ook hún stem gehoord.”, aldus Lex Veldboer, lector Stedelijk Sociaal Werken.

Cocreatie

Er zijn veel vraagstukken die je als bewoner niet alleen kunt oplossen. Door eigen onderzoek komt dat wel op de agenda. Veldboer: “Neem bijvoorbeeld een opgeheven bushalte, dat is voor bewoners een probleem blijkt uit het onderzoek. Het zélf nadenken over aanbevelingen en geschikte oplossingen maakt bewoners actief. Behalve dat we droge onderzoeksdata hebben, weten we nu ook hoeveel gewicht de oudere bewoners aan de betreffende thema’s toekennen en waar ze wel en niet mee aan de slag willen, samen met de gemeente.” De onderzoekers van de Hogeschool van Amsterdam zorgden ervoor dat de onderzoeksresultaten voldoen aan alle voorwaarden voor betrouwbaar onderzoek. Een jaar lang zijn de bewoners getraind en begeleid bij het houden van interviews met buurtgenoten en het maken van analyses.

Leeftijdsvriendelijk Amsterdam

Het onderzoek is gehouden omdat bewoners van alle leeftijden prettig in de stad moeten kunnen leven. Amsterdam en Den Haag maken als enige Nederlandse steden deel uit van het netwerk Age Friendly City. Dit is een wereldwijd netwerk van meer dan 300 steden die door de Wereldgezondheidsorganisatie van de Verenigde Naties zijn aangewezen als leeftijdsvriendelijk. Zij beoordelen de stad op onder meer gezondheidszorg, werkgelegenheid, huisvesting en sociale inclusie.

Resultaten

Op 10 november overhandigde een groep bewoners de onderzoeksrapporten Ouderenvriendelijk Buitenveldert op maat en Samenwerken aan een ouderenvriendelijke Indische Buurt aan wethouder Eric van der Burg, die de portefeuilles Zorg en Ouderen beheert. “In Amsterdam moet iedereen van nul tot honderd jaar kunnen wonen. Dit betekent dat we met elkaar een klimaat moeten creëren waarin het prettig wonen en verblijven is. Samen met alle Amsterdammers maken wij de stad ouderenvriendelijk.”, aldus Van der Burg.