Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Afvalhout als nieuw product terug in de wijk

13 nov 2017 15:10 | AKMI

Het lectoraat Psychologie voor een Duurzame Stad, dat in oprichting is, heeft een zogeheten KIEM-VANG subsidie aangevraagd om onderzoek te doen naar upcycling van huishoudelijk afvalhout.

Van afvalhout naar nieuw meubilair

Hiermee wil het lectoraat onderzoeken hoe inwoners van een stad door middel van upcycling gestimuleerd kunnen worden hun afvalhout gescheiden aan te bieden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld oude kasten, vloerdelen en pallets. Zijn inwoners bereid om afvalhout meer gescheiden aan te bieden als hier nieuwe producten van worden gemaakt die uiteindelijk in hun eigen buurt terug te vinden zijn?

Nieuwe manieren verkennen

Als regieorgaan SIA de subsidie-aanvraag honoreert, zal het onderzoek plaatsvinden bij het Zero Waste Lab in de Dapperbuurt in Amsterdam Oost. De gemeente Amsterdam en De Gezonde Stad willen afvalscheiding verder stimuleren, zodat over een aantal jaren 65% van het huishoudelijk afval gescheiden wordt ingezameld. Docent-onderzoeker Koen van ‘t Hof: “Dit project verkent nieuwe manieren om afvalscheiding van stadsbewoners te stimuleren. De verwachting is dat het zichtbaar terugbrengen van fysieke producten in de buurt, gemaakt met afvalstromen uit de buurt zelf, iets doet met de bereidheid van bewoners om hun afval te scheiden.” Studenten kunnen aan dit project bijdragen door middel van dataverzameling bij buurtbewoners.

Over KIEM-VANG

De aanvraag is een van de drie KIEM-VANG -subsidies die het onderzoeksprogramma Urban Technology heeft ingediend samen met het Zero Waste Lab. De KIEM-VANG-subsidie stimuleert kennisontwikkeling tussen hogescholen, ondernemingen en publieke organisaties op specifieke materiaalstromen. KIEM staat voor Kennis-Innovatie Mapping in het midden- en kleinbedrijf. VANG voor Van Afval Naar Grondstof.