Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Sociale media: zorg of zegen?

10 okt 2017 11:12 | AKMI

Onderzoeker Charlotte Kemmeren en lector Lex Veldboer van het lectoraat Stedelijk Sociaal Werken schreven een artikel op Socialevraagstukken.nl over het gebruik van sociale media door jongerenwerkers. In het stuk analyseren ze data die door studenten van de minor Outreachend Innoveren verzameld zijn.

Altijd online?

Het artikel geeft dilemma’s en spanningen weer waar jongerenwerkers mee te maken krijgen als ze via sociale media in contact zijn met de doelgroep. Hoe zit het met het begrenzen van het werk als je altijd online kan zijn? En hoe ‘echt’ is het beeld dat jongeren van zichzelf en hun leven laten zien via sociale media?