Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Ondersteuningsaanbod bij echtscheidingen

Ouderschap, kinderen en scheiding

7 sep 2017 12:07 | AKMI

Op 22 juni 2017 vond het congres Ouderschap, Kinderen en Scheiding plaats als afsluiting van het project 'Preventieve ondersteuning bij scheidingen' in de jeugdhulpregio’s Haarlemmermeer, Zuid-Kennemerland en IJmond. Het lectoraat Kwaliteit en Effectiviteit in de Zorg voor Jeugd heeft voor dit project onderzoek gedaan naar het ondersteuningsaanbod bij scheidingen voor gezinnen in deze regio’s. De resultaten van dit onderzoek zijn tijdens het congres gepresenteerd.


Preventieve ondersteuning bij scheidingen

De gemeenten zijn sinds januari 2015 verantwoordelijk voor de inkoop van jeugdhulp en jeugdbescherming. In de jeugdhulpregio’s Haarlemmermeer, Zuid-Kennemerland en IJmond is besloten om op het gebied van echtschiedingsvraagstukken intensief samen te werken, zodat gezamenlijk de best mogelijke hulpverlening voor gezinnen geboden kan worden. Dit heeft geresulteerd in het project ‘‘Preventieve ondersteuning bij scheidingen”, gefinancierd door de provincie Noord-Holland, waarin een gezamenlijke aanpak voor verantwoord scheiden en goed ouderschap ontwikkeld wordt. Als onderdeel van dit project heeft het lectoraat Kwaliteit en Effectiviteit in de Zorg voor Jeugd het huidige en gewenste ondersteuningsaanbod bij scheidingen geïnventariseerd.

Door dit onderzoek is meer duidelijkheid over waar professionals, ouders en jongeren behoefte aan hebben op het gebied van scheidingen. In het onderzoeksrapport staan adviezen op welke wijze het hulpaanbod in de praktijk gerealiseerd kan worden. Een beknopte samenvatting van het rapport is op een poster weergegeven tijdens het congres.

Mirjam Walpot met de poster tijdens de presentatie