Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Geregelde betaling, voorkomen woningontruiming

Lectoraat Armoede Interventies verzorgt workshop voor project 'Geregelde betaling, voorkomen woningontruimingen'.

4 jul 2017 00:00 | AKMI

Op 23 mei 2017 hebben Jorien van der Laan en Hanneke Goosen een workshop verzorgd voor professionals die betrokken zijn bij het project ‘Geregelde betaling, voorkomen woningontruimingen’. Dit is een samenwerkingsproject van de gemeente Amsterdam met de Amsterdamse woningcorporaties en de instellingen voor maatschappelijke dienstverlening om woningontruimingen als gevolg van huurachterstanden te voorkomen.


Hoe kunnen we klanten stimuleren om aan hun financiële zelfredzaamheid te werken

Bijstandsgerechtigde huurders met twee maanden betalingsachterstand worden aangemeld bij de gemeente Amsterdam om de huur automatisch te laten inhouden. Daarnaast worden zij door een schuldhulpverlener en een klantmanager geholpen met hun schulden en eventuele andere (financiële) problemen die er spelen.
Medewerkers van woningcorporaties, klantmanagers en inkomensconsulenten van de gemeente en schuldhulpverleners kwamen voor de workshop bij elkaar om kennis op te doen over gedragsbeïnvloeding en om na te denken over hoe het project en de samenwerking verbeterd kan worden. Specifiek werd ingezoomd op de vraag hoe klanten meer kunnen worden gestimuleerd om aan hun financiële zelfredzaamheid te werken.
Wat naar voren kwam was dat er sinds de start van het project in maart 2016 al veel samenwerking tussen de verschillende partijen tot stand is gekomen, maar ook dat die samenwerking beter kan door nog meer contact met elkaar te zoeken. Verder benadrukten de medewerkers het belang van het leren kennen van de klant.

Klanten raken door verschillende oorzaken in de problemen

Zoals door een scheiding, werkloosheid, gezondheidsproblemen, een gebrek aan overzicht of een verslaving. Daarnaast verschillen klanten in hoe ze met de problemen omgaan.
Factoren die hierbij een rol spelen zijn schaamte, de angst om controle te verliezen, gebrek aan kennis en vaardigheden, LVB problematiek, psychische klachten en een netwerk dat wel of niet ondersteunend kan werken. Door deze verscheidenheid is maatwerk van belang.

Ten slotte benadrukten de medewerkers het belang van persoonlijk contact met de klant, om de situatie van de klant te kunnen leren kennen en het vertrouwen van de klant te winnen. Mogelijke oplossingsrichtingen die verder werden gegeven, afhankelijk van de behoeften van de klant, waren de inzet van ervaringsdeskundigen (buddy’s), een budgetadviesgesprek, het geven van goede voorlichting en het belonen van de klant na het behalen van een klein subdoel. En indien nodig doorverwijzing naar hulpverlening.


Ervaringen van de deelnemers:

Deelnemers aan de bijeenkomst schreven na afloop hun ervaringen op post-its. Zij schreven onder andere:
“Mooi om te zien dat er al zoveel samenwerking is!”
“Samenwerken = de oplossing”
“Persoonlijke, geïnteresseerde en coöperatieve sfeer”
“Top; erg informatief. Fijn om weer te netwerken en verschillende partijen te zien”
“Gezicht bij het telefoonnummer, leerzaam hoe de andere ‘partij’ denkt en doet”
“Wensen van de corporaties liggen niet ver uit elkaar. Fijn om te horen dat madi’s onze betrokkenheid op prijs stellen”

Maar de deelnemers gaven ook aan dat er nog werk in het verschiet ligt:
"Dit soort dagen vaker organiseren voor de samenwerking!"
"Verplichten voor alle incassomedewerkers! Topmiddag!"
"Ervaringen blijven delen"

Jorien van der Laan en Hanneke Goosen kijken terug op een goede bijeenkomst en hopen dat de medewerkers elkaar nog veel zullen treffen om de samenwerking nog meer te versterken.

Voor meer informatie over het project ‘Geregelde betaling, voorkomen woningontruimingen’, neem contact op met Famke Veenstra (projectleider), f.veenstra@amsterdam.nl