Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Prijs uitgereikt voor beste afstudeeronderzoek

Jaarlijkse prijs voor beste scriptie in Uitstroomprofiel Jeugdzorgwerker

7 jul 2017 00:00 | AKMI

De onderzoeksprijs voor het beste afstudeeronderzoek van het uitstroomprofiel jeugdzorgwerker is op vrijdag 30 juni uitgereikt aan Nina Gauw. Nina volgt de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD) en liep het afgelopen jaar stage bij de Raad voor de Kinderbescherming in Amsterdam.

Oplossingsgericht werken bij de Raad voor de Kinderbescherming

In haar onderzoek bracht Nina in kaart in hoeverre het professionals werkzaam bij de Raad oplossingsgericht werken toepassen in hun werk met gezinnen. Haar conclusie luidt dat Raadsmedewerkers vanuit hun opleiding en achtergrond vrij veel kennis en vaardigheden over oplossingsgericht werken bezitten, maar dat de integratie ervan in de Raadsmethodiek meer aandacht behoeft.

'In de training van nieuwe medewerkers in de Raadsmethodiek gaat nu weinig aandacht uit naar oplossingsgericht werken en hoe je dat toepast binnen het werken met gezinnen in een Raadsonderzoek. Ook is er na de training is meer tijd en ruimte nodig voor uitwisseling en leren van elkaar op dit punt. Zeker nu de Raad binnenkort met een nieuw Generiek Onderzoeksmodel gaat werken is aandacht hiervoor nodig”, aldus Nina in een korte toelichting op haar onderzoek.