Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Impactanalyse en Deelnemersonderzoek Van Schulden naar Kansen

3 jul 2017 00:00 | AKMI

De ambitie van het actieprogramma Van Schulden naar Kansen van de Delta Lloyd Foundation en Aegon is om in vijf jaar tijd (2015-2020) in doelgebieden in negen steden waar veel mensen van een laag inkomen leven de financiële zelfredzaamheid van 15% van de desbetreffende huishoudens te vergroten. Tussen 2016 en 2020 doet het lectoraat Armoede Interventies drie deelonderzoeken onder alle gefinancierde projecten binnen het programma.

Een van de deelonderzoeken betreft een jaarlijkse impactanalyse. Doel is het inventariseren van het aantal deelnemers en de bereikte impact van de projecten op de (structurele) financiële zelfredzaamheid van de deelnemers. Het onderzoek wil inzicht geven in het effect van de projecten en kennis genereren over wat wel en wat niet werkt door resultaten van projecten te relateren aan zogeheten What-Works principes. Doordat deze inventarisatie elk jaar herhaald wordt, ontstaat een goed beeld van de inhoud en de impact van de verschillende projecten. Het eerste rapport verscheen in april. In 2016 deden in totaal minstens 1650 deelnemers mee aan projecten. Uit de eerste impactmeting komen een aantal aandachtspunten voor de projecten naar voren die te maken hebben met (betere) afbakening van doelgroep, bewustwording van haalbare doelen en meer aandacht voor cultuur en leefstijl van de deelnemers. Ook zijn er projecten die zouden kunnen overwegen of het waardevol is om hun medewerkers in de methodiek of in bepaalde didactische vaardigheden te trainen. Tot slot is het goed wanneer meer projecten zich bewust zijn van wat er al bekend is aan veelbelovende dan wel effectieve methodieken en technieken. Lees hier het volledige rapport.

Tussen 2016 en 2020 worden ook de deelnemers aan de projecten gevolgd: het deelnemersonderzoek. Het doel is inzicht te krijgen in de ervaren meerwaarde van deelname aan projecten vanuit het perspectief van de deelnemers. Daarnaast wordt inzicht verkregen in de mate waarin deelnemers financieel zelfredzamer zijn geworden. Uitgangspunt is het model van financiële zelfredzaamheid. Door middel van een uitgeteste enquête bevragen de onderzoekers de deelnemers voorafgaand en direct na afloop van een project. Zes maanden later worden deelnemers een laatste keer benaderd. Het eerste rapport verscheen in april met resultaten van de nulmetingen van projecten die in 2016 gestart zijn. Uit deze eerste meting blijkt dat er voor een grote groep deelnemers nog genoeg te ontwikkelen valt. Bij de volgende meting zal inzichtelijk worden in hoeverre deze respondenten volgens henzelf vooruit zijn gegaan op de verschillende zelfredzaamheidselementen en in hoeverre dit (al) terug te zien is in hun leefsituatie. Lees hier het volledige rapport.