Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

HULP GEVRAAGD BIJ ONDERZOEK NAAR LVB EN SCHULDEN

3 jul 2017 00:00 | AKMI

Professionals nodig bij werkplaatssessies. Hulp gevraagd van diverse professionals die werken met mensen met schuldenproblematiek bij onderzoek naar LVB en schulden

Input nodig van professionals

Het lectoraat Armoede Interventies van de HvA is gestart met een project rondom mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en schulden. Het doel van het project is handvatten te ontwikkelen voor verschillende professionals om mensen met een LVB en schulden te herkennen en schulden bij deze groep op een goede manier bespreekbaar te maken. Bent u schuldhulpverlener, wijkteammedewerker, bewindvoerder, incassomedewerker, deurwaarder of uitvoerder van de participatiewet? Dan hopen wij dat u over dit onderwerp met ons in gesprek wilt gaan!

Vóór de zomervakantie spreken wij met alle beroepsgroepen om een eerste beeld te krijgen welke signalen zij herkennen en waar de ondersteuningsbehoefte ligt. In het najaar willen wij tijdens een drietal werkplaatssessies een concretere invulling gaan geven aan deze ondersteuningsbehoefte. Dan gaan we tijdens de werkplaatssessies kijken welke invulling we gaan geven aan de handreikingen. Hopelijk wilt u daar aan meewerken!


Praktische informatie

De werkplaatssessie zullen per keer ongeveer drie uur duren en drie achtereenvolgende weken plaats vinden. Het is van belang dat u bij alle bijeenkomsten aanwezig kunt zijn.

Ter compensatie kunnen wij u een vergoeding aanbieden voor de helft van de uren dat u deelneemt aan de sessie. Tijdens de sessies wordt veel informatie en kennis uitgewisseld over mensen met een LVB en schulden. Verder levert u ook input hoe de uiteindelijke handreikingen vormgegeven zullen worden. Wij streven er naar om per sessie 5-6 professionals van elke beroepsgroep deel te laten deelnemen. De werkplaatssessies zullen plaatsvinden in het najaar (september – november). De exacte data zullen wij zo snel mogelijk vast stellen. De sessies vinden plaats op de Hogeschool van Amsterdam.

We hopen van harte dat u deel wilt nemen aan de werkplaatssessies en dat u zich hiervoor alvast wilt aanmelden! U zich aanmelden bij Bente Visser.

Meer informatie over het project vindt u hier . Voor verdere vragen of informatie over het project kunt u contact opnemen met Rosine van Dam