Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Recensie proefschrift Jeroen Gradener

Rubriek 'boeken' in Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken winter 2016

5 jan 2017 16:50 | AKMI

Een van de meest intrigerende kwesties bij de huidige transformatie van de verzorgingsstaat is de positie van het opbouwwerk. Je zou zeggen: de participatiesamenleving is politiek en beleidsmatig het wenkend perspectief dus opbouwwerk gaat een glorieuze toekomst tegemoet. Maar zo ligt het kennelijk niet: in veel wijkteams kwijnen de opbouwwerkers weg omdat ze niet op kunnen tegen de dominantie van de individuele hulpverlening in die teams. Het motto van de decentralisaties lijkt: noest dweilen en dan maar hopen dat de samenleving ooit zelf de kraan dichtdraait.