Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

HvA alumna Master Social Work wint Movisie Scriptieprijs

6 dec 2016 11:18 | AKMI

Wat hebben mensen in de schuldsanering nodig aan nazorg? Hoe voorkom je dat het nog een keer gebeurt? Mariëlle van der Land, Alumna van de Master Social Work aan de HvA, onderzoekt dit in haar scriptie en wint hiermee de Movisie Scriptieprijs 2016.

Op 24 november werd de winnaar van de Movisie scriptieprijs bekend gemaakt. Met de Movisie Scriptieprijs wil Movisie als kennisinstituut de wetenschappelijke basis en effectiviteit van methoden in het sociaal werk ondersteunen. De prijs moet onderzoek stimuleren naar zelfregie, zelfredzaamheid, de participatie van burgers en de rol van professionals daarbij. Movisie ontving dit jaar 30 inzendingen voor de Scriptieprijs. Een jury beoordeelde deze scripties op kwaliteit van het onderzoek, het innovatieve karakter en de leesbaarheid.

Relevantie werkveld

De jury was onder de indruk van alle vier goed leesbare masterscripties met onderbouwde praktijkonderzoeken rondom actuele vraagstukken en relevante resultaten voor het werkveld. Eén sprong er echter uit: de scriptie van HvA-alumna Mariëlle van der Land over de nazorg na een schuldsanering in Amsterdam. De jury was het hier unaniem over eens en alle juryleden gaven haar hetzelfde hoge aantal punten. Een unicum, aldus de juryvoorzitter.

Nazorg vaak langer nodig

Van der Land heeft haar onderzoek uitgevoerd door interviews af te nemen met burgers die te maken hebben met schuldsanering. Daarnaast organiseerde ze focusgroepen met schuldhulpverleners, maatschappelijk werkers en budgetbeheerders. Ze stelde vast dat negen van de twaalf mensen langer nazorg nodig hebben dan de geboden ondersteuning gedurende de schuldsaneringsperiode van drie jaar.

Advies

Op basis van de focusgroepen adviseerde ze aan de ene kant om eerder te beginnen met passende budgettrainingen, aan de andere kant om een jaar verlenging van de nazorg mogelijk te maken na afloop van de schuldsanering. Ze beschrijft ook hoe relevant vervolgonderzoek eruit zou moeten zien.

De master Social Work en het lectoraat Armoede en Participatie zijn trots op Van der Land en feliciteren haar met het goede nieuws!

Lees hier de scriptie van Mariëlle van der Land