Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Verdediging proefschrift Pauline Goense

Bridging the implementation gap

24 aug 2016 12:50 | AKMI

Pauline Goense heeft de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar de vraag of de toepassing van kennis over ‘wat werkt’ leidt tot effectievere behandeling van jeugdigen en wat voor ondersteuning professionals in dat kader nodig hebben. Haar bevindingen zijn vastgelegd in een dissertatie die Pauline op 22 september 2016 te Groningen zal verdedigen.

Pauline is werkzaam als onderzoeker bij het lectoraat 'Kwaliteit en Effectiviteit in de Zorg voor Jeugd' en als docent bij de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening. Pauline is gedurende het werken aan het proefschrift buitenpromovenda geweest aan de Rijksuniversiteit Groningen. Haar promotor is Tom van Yperen en haar co-promotor Leonieke Boendermaker.

De kennis over wat er werkt voor kinderen en jongeren met problematisch gedrag (veel ruzie maken, tegendraads zijn, vechten) heeft de laatste jaren een ware vlucht genomen. Interventies waarvan de effectiviteit is aangetoond, worden gezien als de voertuigen waarmee deze kennis over ´wat werkt´ kan worden toegepast in de praktijk. De uitkomsten voor kinderen, jongeren en hun families zijn echter niet in dezelfde mate verbeterd als de toename aan kennis. Dit verschil in de kennis over wat er werkt en de toepassing en het gebruik van deze kennis in de praktijk, heet ook wel de implementatiekloof. In dit proefschrift wordt ingegaan op een aantal vragen omtrent de implementatiekloof, de focus ligt hierbij op de juiste toepassing van de interventie door de professional (de zogeheten ‘behandelintegriteit’).

De resultaten van het onderzoek in dit proefschrift laten zien dat:

  1. ondanks dat het meten van behandelintegriteit belangrijk is, deze meting vaak ontbreekt of niet onder de juiste omstandigheden is uitgevoerd in studies,
  2. toepassing van interventies met een hoge mate van behandelintegriteit een daadwerkelijke verbetering oplevert voor de uitkomsten van cliënten, en
  3. gerichte en continue ondersteuning van professionals noodzakelijk is om hen in staat te stellen de interventie uit te voeren zoals bedoeld. In die ondersteuning is feedback op behandelintegriteit essentieel. Het organiseren van ondersteuning rond veel voorkomende, werkzame factoren in interventies kan een eerste stap zijn om ondersteuning voor professionals die meerdere interventies bieden, te integreren en uitvoerbaar te maken.