Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Lessen uit rapport richtlijnen in jeugdhulp en jeugdbescherming

Wanneer en hoe maken professionals in de jeugdzorg gebruik van richtlijnen?

12 sep 2016 13:15 | AKMI

Onlangs kwam het rapport 'Werken met richtlijnen in jeugdhulp en jeugdbescherming' online uit. Dit eindrapport, een gezamenlijk product van het Nederlands Jeugdinstituut en de Hogeschool van Amsterdam, geeft een beeld van het gebruik van de richtlijnen in het algemeen, waarbij het materiaal van de proefinvoeringen gezamenlijk is geanalyseerd. In het rapport krijgen de geleerde lessen voor de praktijk en professional veel aandacht. Hoe kan een professional de voorgeschreven richtlijnen op een goede manier toepassen in de praktijk?

Belangrijke lessen uit rapport

  • het is belangrijk om tijd te creëren voor professionals en de richtlijnen en producten grondig te kunnen doornemen/lezen
  • doorvragen en een kritische blik bij professionals op keuze van richtlijnen en waarom sommige wel of niet gebruikt worden
  • aandacht nodig voor de mate van handelingsgerichtheid, concreetheid en eenduidigheid van de aanbevelingen. Hoe kunnen de professionals de aanbevelingen goed toepassen bij cliënten en op de werkvloer?
  • formuleren van doelen als team, organisatie/regio bij de invoering van een richtlijn in het algemeen of een specifieke richtlijn
  • een goede uitvoering van de richtlijnen vergt ook dat aanbevolen interventies en instrumenten beschikbaar zijn. Dit vraagt om een up-to-date overzicht van het aanbod in de regio en afstemming met/ sturing vanuit de financier van de zorg: de gemeente.