Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Minor Community Care; vijf praktijkvraagstukken onder de loep

18 januari 2017, 13.00 uur: Minisymposium van de minor Community Care

5 jan 2017 12:35 | AKMI

Ontdek onze onderzoeksresultaten tijdens ons mini-symposium! Op 18 januari 2017 (vanaf 13.00u) presenteren studenten van de minor community care hun onderzoeksresultaten tijdens een mini-symposium over de minor Community Care. Naast de resultaten van de hieronder beschreven projecten zullen dan ook de deeltijdstudenten middels een poster presenteren wat ze hebben onderzocht op hun eigen werkplek. Schrijf het mini-symposium daarom alvast in uw agenda!

Minor Community Care neemt vijf praktijkvraagstukken onder de loep

Studenten uit de studierichtingen SPH, MWD, CMV, Ergotherapie en TP verdiepen zich in de minor Community Care in thema’s als vermaatschappelijking, inclusie van mensen met beperkingen, en de samenwerking tussen formele en informele zorg. Dat doen zij onder andere door een praktijkgericht onderzoek uit te voeren, in opdracht van werkveldpartners van het lectoraat Community Care. In multidisciplinaire groepjes van ongeveer vier studenten wordt gewerkt aan de volgende vijf uitdagende praktijkvraagstukken:

Aansluiting van paramedici bij wijkzorg

In opdracht van 1ste Lijn Amsterdam gaat een groep studenten onderzoeken welke kennis, vaardigheden en/of tools paramedici nodig hebben om aan te sluiten bij wijkzorg. Waarom lukt dit de ene zorgprofessional wel en de ander niet? Waarom sluiten ergotherapeuten makkelijker aan bij wijkzorg en wat kunnen andere disciplines daarvan leren? Hoe brengen we versnelling aan in dit proces?

65+ en langer zelfstandig wonen

Via de Academie van de Stad heeft Stadsdeel Zuid de vraag aan studenten gesteld wat oudere bewoners van de Pijp en de Rivierenbuurt op sociaal gebied nodig hebben om langer zelfstandig thuis te kunnen wonen. Vraag is daarnaast of het bestaande aanbod voorziet in hun behoeften. Met oudere bewoners worden in dit onderzoek 65-plussers bedoeld.

Een inclusieve buurt voor GGZ-cliënten

Een derde groep studenten gaat in opdracht van BOOT Oost focussen op mensen met (ernstige) psychische problemen, die steeds vaker zelfstandig wonen. Om hun deelname aan het sociale leven in hun wijk tot een succes te maken, moeten zij niet worden gezien als mensen met een beperking, maar als volwaardige burgers die in staat gesteld moeten worden om mee te doen. Er zijn echter signalen dat er onder buurtbewoners vooroordelen en angst bestaan rond mensen met psychische problemen. Hoe zit dat precies?

Jonge mantelzorgers en hun studie

Het lectoraat Community Care onderzoekt hoeveel jonge mantelzorgers de HvA kent, wat de behoeftes zijn van deze studenten, of er sprake is van belasting en hoe de studenten mantelzorg met hun studie combineren. In opdracht van het lectoraat gaan studenten onderzoeken in hoeverre de mantelzorg van invloed is op de studieloopbaan van studenten. Het lectoraat onderzocht dit al binnen de faculteit Maatschappij en Recht, studenten onderzoeken dit nu ook binnen andere faculteiten.

Informatie via een Leerplein Dementie

Samen met Vita Amstelland werkt het lectoraat Community Care aan de ontwikkeling van een (digitaal) Leerplein Dementie. De laatste groep studenten levert daar een bijdrage aan door inzicht te verschaffen in de vragen en behoeften bij cliënten en mantelzorgers in verschillende fasen van het dementeringsproces. Door aan te sluiten bij diverse ervaringsverhalen hopen het lectoraat en Vita de inbreng van potentiële gebruikers ten volste te kunnen benutten.