Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Steeds hogere boetes financieel toezicht

Arnt Mein in het Financieel Dagblad van 24 augustus 2016: "Steeds hogere boetes financieel toezicht vragen om discussie over nut en noodzaak"

25 aug 2016 15:44 | AKMI

Het huidige boetestelsel dateert van 2009 en was toen al een doorbraak omdat de maximumboetes substantieel werden verhoogd om de afschrikwekkende werking te vergroten. Het is goed dat de minister in de huidige aanpassing van het boetestelsel reden heeft gezien om de ervaringen van de afgelopen jaren in beeld te brengen. De evaluatie is echter een gemiste kans. Zij overtuigt niet als onderbouwing van de volgende verhoging van het boeteniveau. Daarvoor schiet de opzet tekort en zijn de conclusies te selectief en suggestief.