Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Prijs uitgereikt voor beste afstudeeronderzoek

Jaarlijkse prijs voor beste scriptie in Uitstroomprofiel Jeugdzorgwerker

30 jun 2016 15:31 | AKMI

De onderzoeksprijs voor het beste afstudeeronderzoek van het uitstroomprofiel jeugdzorgwerker is op vrijdag 1 juli uitgereikt aan Marjolein van Tol. Marjolein volgt de opleiding SPH en liep het afgelopen jaar stage bij Spirit jeugd en opvoedhulp in Amsterdam.

Zorg voor Jeugd gebaat bij vragenlijsten?

In haar onderzoek bracht Marjolein in kaart waarom professionals in de praktijk minder met vragenlijsten kunnen werken in gesprek met ouders en jonge kinderen dan verwacht.

'We gaan de komende maanden met haar adviezen aan de slag om ervoor te zorgen dat de medewerkers de vragenlijsten minder als last en meer als nuttig hulpmiddel in de zorg voor jeugd gaan ervaren’, aldus Carolien Konijn, van Spirit.

Hulp of hinder bij gebruik van screeningsinstrumenten

Dit onderzoek werd uitgevoerd omdat de implementatie van screeningsinstrumenten binnen de werkwijze van hulpverleners van de medisch kinderdagverblijven niet succesvol leek. Het onderzoek had daarom als doel in kaart te brengen welke factoren de hulpverleners als belemmerend en als bevorderend ervaren binnen deze implementatie, zodat deze positief beïnvloed konden worden. De hoofdvraag die geformuleerd werd, was: “Wat zijn belemmerende en bevorderende factoren in het implementeren van de CBCL, de OBVL en de RIS-jong binnen de werkwijze van hulpverleners van de medisch kinderdagverblijven van Spirit?”