Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Project Schuldenvrij: de weg naar werk? afgerond

18 mrt 2016 00:00 | AKMI

Hoe hard gaan mensen op zoek naar werk als een belangrijke belemmering - het hebben van schulden – wordt weggenomen? Het hebben van schulden kan het maatschappelijk participeren en het succesvol re-integreren in de weg staan.

Het lectoraat Armoede en Participatie van de Hogeschool van Amsterdam onderzocht:

Wat is de invloed van enerzijds het deelnemen aan een schuldsaneringstraject bij de gemeente Amsterdam en anderzijds het deelnemen aan een minnelijke schuldregeling bij de gemeente Almere op het zoeken en vinden van werk door bijstandsgerechtigden en welke verschillen zijn er tussen beide situaties?”

De belangrijkste bevinding uit interviews en bestandsanalyses is dat er, wat betreft uitstroom uit de bijstand naar werk, geen verschil lijkt te zijn tussen deelnemers aan schuldbemiddeling en schuldsanering.

In de interviews hebben wij geen aanwijzingen gevonden voor de hypothese dat ‘vooraf afrekenen’, waarbij de schuldenaar een vast bedrag per maand moet gaan aflossen gedurende 36 maanden (zoals in Amsterdam), een sterkere motivatie oplevert voor het zoeken naar werk dan ‘achteraf afrekenen’ waarbij er gedurende de aflosperiode het af te lossen bedrag nog kan veranderen (toenemen) onder invloed van veranderingen (stijging) in het inkomen (zoals in Almere).

In plaats daarvan lijkt het erop dat mensen risico's en veranderingen in hun financiële situatie proberen te voorkomen, ook al zou dat ze meer geld kunnen opleveren. De uitstroom naar werk was laag en lager dan onder de totale bijstandspopulatie. De resultaten tonen aan dat de begeleiding naar werk bijstandsgerechtigden met een schuldenregeling geïntensifieerd zou moeten worden.