Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Positief en pragmatisch promoveren

Een interview met Rosalie Metze

11 mrt 2016 00:00 | AKMI

Sinds maandag 15 februari 2016 kan Rosalie een belangrijke verdienste aan haar toch al indrukwekkende curriculum vitae toevoegen, zij is gepromoveerd aan de Vrije Universiteit met haar proefschrift Independence or interdependence, A responsive evaluation on Family Group Conferencing for older adults en mag nu de titel van doctor in haar handtekening zetten.

Ik vroeg Rosalie naar het geheim achter haar succes. Hoe krijgt ze dit allemaal, zo ogenschijnlijk gemakkelijk, voor elkaar? Ze weet het eigenlijk niet, net zoals ze niet precies antwoord kan geven op mijn vraag wat nu de directe aanleiding voor haar promotietraject was, zo’n vier jaar geleden. Het deed zich eigenlijk gewoon voor, als een logisch vervolg van haar masteronderzoek naar Eigen Kracht Centrales bij huisuitzettingen.

Fotograaf: Flip Franssen

Een groepje van maatschappijkritische 50+ vrouwen, WOUW Amsterdam, kwam in contact met Rosalie en zij stelden haar voor te onderzoeken of deze EK-c’s ook geschikt konden zijn voor ouderen. Ouderen die na de transities en decentralisaties in de nieuwe, min of meer gearrangeerde Participatiesamenleving wel eens veel moeite zouden kunnen hebben met deelnemen aan die samenleving, waar het toch vooral om eigen kracht en zelfredzaamheid lijkt te gaan.

Het promotieonderzoek naar EK-c’s bij ouderen begon voortvarend en veelbelovend, een praktijkgericht onderzoek pur sang en vanaf het begin ook al het onderzochte en ontdekte in praktijk brengend. Deze onderzoeksaanpak was Rosalie op het lijf geschreven. Immers, de drijfveer om in een promotietraject te stappen kwam niet zozeer uit wetenschappelijke ambitie maar veel meer uit de behoefte een wezenlijke bijdrage te leveren aan het welzijn en welbevinden van mensen.

Helaas trok ZonMw als grote subsidieverstrekker na twee jaar de stekker uit het project. De belangrijkste reden was dat er simpelweg te weinig EK-c’s voor ouderen georganiseerd werden, en dus te weinig respondenten beschikbaar bleken voor het onderzoek (slechts 8 van de 40 beoogde). In plaats van problemen te zien ontdekte Rosalie juist nieuwe kansen. Ze bleef in constructief gesprek met haar promotor Tineke Abma en co-promotor Rick Kwekkeboom. Zij bleef brainstormen met lector Martin Stam en haar collega-onderzoekers van lectoraat Outreachend werken & Innoveren en ontdekte dat die grillige en dynamische praktijk haar voorliefde voor praktijkgericht onderzoek juist versterkte en bevestigde.

Tijdens het feestje na afloop van de promotieplechtigheid roemde Martin Stam Rosalie’s onderzoekende en open geest en haar altijd nieuwsgierige houding tegenover kritiek, tegenslagen en onverwachte ontwikkelingen.

Fotograaf: Flip Franssen

Nog bijzonder om te vermelden is dat Rosalie haar promotietraject gestart is in een triopromotie, gelijktijdig met Paulina Sedney en Susanne Hauwert, gedrieën hun onderzoekscarrière begonnen als HOIO’er, Hogeschool Onderzoeker in opleiding. Als grote voordelen van dit samen opgaan in een traject noemt Rosalie de wederzijdse steun in het verkennen van het theoretisch vlak, de peersupport in het schrijven, (her)formuleren van onderzoeksvragen en het er gewoonweg voor elkaar zijn.

Voor de mensen die nu nog aan het promoveren zijn of met de gedachte spelen om aan een dergelijk avontuur te beginnen heeft Rosalie een aantal gouden tips:

  • Probeer geregeld afstand te nemen van je onderzoek met een pragmatische blik/houding.
  • Wees niet te perfectionistisch en durf fouten te maken, zie het promotietraject vooral als proeve van bekwaamheid.
  • Sta open voor alle feedback die je kunt krijgen bij het inleveren van concepten of artikelen, daar leer je juist van.
  • Werk niet te solistisch tijdens je promotietraject maar deel je ervaringen met collega’s. Ga in gesprek, stel vragen en vraag zelf ook om feedback.

Rosalie is niet bang om nu, na deze veeleisende en intensieve jaren van promoveren, in een zwart gat te vallen. Met veel plezier gaat zij haar ervaringen als promovendus inzetten in de praktijkbegeleiding van twee promovendi bij AKMI. Dat klinkt als een zeer waardevol en pragmatisch onderzoeksresultaat.