Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Arbeidsmarkt hbo-juristen ontwikkelt zich ondanks crisis

29 feb 2016 10:57 | AKMI

De bacheloropleiding HBO-Rechten is in 2002 gestart, omdat in de rechtspraktijk een behoefte aan praktijkgerichte juridische professionals op hbo-niveau werd gesignaleerd. Inmiddels heeft de opleiding ruim 10.000 alumni. Het lectoraat Legal Management van de Hogeschool van Amsterdam heeft op verzoek van het landelijk opleidingsoverleg HBO-Rechten de arbeidsmarkt voor alumni in kaart gebracht.

Matige arbeidsmarkt

Uit het onderzoek blijkt dat een groot deel van de werkgevers inmiddels bekend is met hbo-juristen en dat alumni in een behoefte blijken te voorzien. De arbeidsmarkt is door de economische crisis en de hoge uitstroom van alumni de afgelopen jaren wel matig geweest.

Clientgericht en hands-on

De geïnterviewde werkgevers die ervaring hebben opgedaan met hbo-juristen, waaronder rechtsbijstandsverzekeraars, detacheerders en overheden, gaven aan tevreden te zijn over de cliëntgerichtheid en de hands-on mentaliteit van hbo-juristen. Voor de opleidingen is het positief dat alumni HBO-Rechten in een behoefte bij werkgevers blijken te voorzien, ondanks het slechte economische tij waaronder de eerste lichtingen de arbeidsmarkt hebben betreden.

Groeimogelijkheden in bedrijfsleven

De meeste arbeidsmarktmogelijkheden voor hbo-juristen worden op grond van het onderzoek de komende jaren verwacht bij de (decentrale) overheid. Binnen de klassiek-juridische sector (advocatuur, notariaat en rechtspraak) is er enige toename van hbo-juridische functies en zijn er groeimogelijkheden, maar verwacht wordt dat het aantal arbeidsplaatsen in deze sector voorlopig beperkt blijft. De komende jaren zijn er concrete groeimogelijkheden binnen het bedrijfsleven, onder andere door het toenemende gebruik van specifieke software op het gebied van contractmanagement, vennootschapsadministratie en het digitaal opstellen van contracten.

Functie op hbo-niveau of vervolgstudie

Als gevolg van de crisis hebben veel sectoren van de rechtspraktijk de afgelopen jaren geen groei en slechts een zeer beperkte doorstroom gekend. Zowel aan universiteiten als hogescholen zijn vanaf 2008 dan ook meer juridische professionals opgeleid dan op de markt werden gevraagd. In deze slechte arbeidsmarkt hebben relatief grote aantallen alumni HBO-Rechten de arbeidsmarkt betreden. Mede door concurrentie van academische juristen die op hbo-juridische functies solliciteerden hebben zij het moeilijk gehad. Desondanks heeft 62% van de alumni HBO-Rechten die direct na afronding van de studie zijn gaan werken een functie op hbo-niveau verkregen in een juridische richting (cijfers HBO-Monitor 2014). Een groot percentage alumni heeft er ook voor gekozen een vervolgstudie te doen.

Verbeterde voorlichting aan studenten

Het is aannemelijk dat het aantal functies en arbeidsplaatsen voor hbo-juristen de komende jaren zal toenemen. Door de hoge uitstroom aan alumni zal de komende jaren de arbeidsmarkt nog wel moeilijk blijven. Vanaf 2019 wordt een duidelijk lagere uitstroom van alumni verwacht. In combinatie met een verder aantrekkende economie zal het arbeidsmarktperspectief dan kunnen verbeteren. Opleidingen zullen de resultaten van het onderzoek gebruiken om hun voorlichting aan studenten te verbeteren en gerichte samenwerkingen aan te gaan met potentiële werkgevers.

Lees voor meer informatie het volledige rapport HBO-Rechten aan het werk. Een onderzoek naar de arbeidsmarktpositie van alumni HBO-Rechten of neem contact op met Ivar Timmer, 06 2115 6094, i.timmer@hva.nl.

Lectoraat Legal Management, Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie, Hogeschool van Amsterdam, www.hva.nl/legalmanagement .