Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Sumit Mehra krijgt NWO promotiebeurs voor MOTO-B

18 nov 2015 17:55 | AKMI

Op 18 november kreeg docentonderzoeker Sumit Mehra een promotiebeurs voor leraren uitgereikt door NWO. Hij kreeg de beurs voor zijn onderzoek MOTO-B: Motiverende Technologie voor Ouderen in Beweging. Mehra onderzoekt hoe technologie ingezet kan worden om ouderen te stimuleren om meer te bewegen. Hierdoor kunnen ouderen langer zelfstandig thuis wonen.

Bewegen is gezond. Een te kort aan lichaamsbeweging wordt in verband gebracht met uiteenlopende gezondheidsproblemen zoals obesitas, diabetes, beroertes, hartproblemen, osteoporose, vormen kanker, depressie en dementie. Daarom stelt De Nederlandse Norm Gezond Bewegen dat volwassenen minimaal 5 dagen per week 30 minuten matig intensief moeten bewegen. Een op de drie ouderen (55+) voldoet hier echter niet aan. De fysieke achteruitgang die hiermee gepaard gaat leidt tot belemmeringen in het dagelijks leven zoals bij het huishouden doen, aankleden of op bezoek gaan.

Thuis oefeningen doen

Om de bewegingsarmoede onder ouderen tegen te gaan organiseert de koepelorganisatie Meer Bewegen voor Ouderen ‘gym voor ouderen’ groepslessen. Landelijk doen 300.000 ouderen hier wekelijks aan mee. De groepslessen blijken echter onvoldoende effectief te zijn. De ouderen hebben baat bij om ook buiten de bijeenkomsten om fysiek actief te zijn. Een trainingsprogramma waarbij ouderen thuis oefeningen kunnen geeft een laagdrempelige invulling hieraan.

Persuasieve technologie

Regelmatig thuis trainen is echter niet gemakkelijk. Deelnemers moeten de noodzaak ervan inzien, weten hoe ze de oefeningen veilig moeten uitvoeren en vooral gemotiveerd blijven om het vol te houden. Persuasieve technologie kan hierbij een rol spelen. Dit is technologie die de motivatie verhoogt en gedragsverandering faciliteert.

Zo kunnen ouderen met een tablet een persoonlijk oefenprogramma samenstellen, instructiefilmpjes bekijken of hun voortgang bijhouden. De hoeveelheid dagelijkse beweging kan ook worden bijgehouden met zogenaamde fitnesstrackers en, waar nodig, kunnen e-coaches de ouderen op afstand begeleiden door middel van videobellen. Door online sociale interactie mogelijk te maken kunnen ouderen ook elkaar aanmoedigen. De uitdaging is om technologie te ontwerpen die gebruikersvriendelijk is en daadwerkelijk gedragsverandering faciliteert.

NWO

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) kent twee maal per jaar een beurs toe aan veelbelovende docenten die 5 jaar deels vrijgesteld worden van onderwijstaken om een promotieonderzoek uit te voeren. Het onderzoeksvoorstel MOTO-B van Mehra is beoordeeld met een ‘zeer goed’ en start 1 januari 2016.

Meer informatie

Mehra benadert dit vraagstaak multidisciplinair vanuit het lectoraat Applied Psychology i.o. ( AKMI) en het lectoraat Digital Life(CREATE-IT). Het onderzoek maakt deel uit van van het HvA speerpunt Urban Vitality. Zijn promotor bij de UvA is prof.dr.ir. Ben Kröse.