Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Arnt Mein nieuwe lector Legal Management

13 nov 2015 15:20 | AKMI

Juridische dilemma’s in de dagelijkse praktijk vormen de basis voor het onderzoek van Arnt Mein, de nieuwe lector Legal Management van de HvA. Voorbeeld van zo’n dilemma is de afhandeling van klachten en bezwaarschriften in het kader van de Wmo. Er worden veel klachten en bezwaarschriften ingediend bij de gemeente, omdat men ontevreden is over de maatschappelijke ondersteuning. Hoe kun je deze bezwaarschriften vlot en tegelijkertijd zorgvuldig afhandelen? En beter nog; hoe zou je deze ongewenste juridisering kunnen voorkomen?

Arnt Mein is opgeleid als jurist aan de Universiteit Utrecht. Door de jaren heen heeft hij veel ervaring opgedaan met onderzoek naar de uitwerking van wetgeving en beleid op het terrein van veiligheid, toezicht en handhaving. In 2015 promoveerde hij aan de Erasmus Universiteit (Erasmus School of Law) op een proefschrift over het gebruik van de bestuurlijke boete in de praktijk van het financieel toezicht. In het verleden heeft hij (bestuurlijk-juridische) advies- en managementfuncties vervuld bij het ministerie van Justitie, het Parket-Generaal en de gemeente Arnhem.

Werking recht in praktijk

De onderzoeksbelangstelling van Arnt Mein gaat uit naar de werking van het recht in de praktijk. Zo moet het recht aan de ene kant bijdragen aan het realiseren van beleidsdoelen, aan de andere kant heeft het een beschermende functie richting burgers. Dit levert spanning en dilemma’s op voor professionals, zoals overheidsjuristen. Hoe vindt een professional hierin een uitweg en wat betekent het voor de organisatie en uitvoering van het werk?

Juridische functies bij de overheid

Een ander thema is de positie van de juridische functie binnen overheidsorganisaties. Hoe laat je juridische processen en diensten zo goed mogelijk tot hun recht komen. Hoe zorg je dat er voldoende ruimte is voor een verantwoorde juridische afweging? De kennis en ervaring van Mein sluiten goed aan bij de wens van het Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie om een accent te leggen op onderzoek naar juridische dienstverlening.

Balans bewaken

Naast onderzoek voor het lectoraat verzorgt Mein ook onderwijs voor de master Legal Management en de bachelor HBO-Rechten. Mein: “Ik verheug me er op om werkzaam te zijn binnen de driehoek onderzoek, onderwijs en beroepenveld. De veelzijdigheid en wisselwerking spreekt me zeer aan. Ik wil met mijn onderzoek knelpunten en dilemma’s in de rechtspraktijk bloot leggen en samen met de beroepspraktijk en het onderwijs uitwegen zoeken en uitproberen. Uiteindelijk moet dat weer ten goede komen aan de beroepspraktijk en het onderwijs. Een goed hbo-jurist is niet alleen vakkundig, maar weet ook de balans te bewaken tussen doelmatigheid en rechtmatigheid.”