Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Succesvolle slotconferentie 'Wie Helpt De Hulpverlener?'

11 jun 2015 13:37 | AKMI

Na ruim twee jaar onderzoeken en ontwikkelen werd het RAAK-publiek project ‘Wie Helpt De Hulpverlener’ op 3 juni 2015 afgesloten met een conferentie. Centraal stond de vraag hoe de toepassing van nieuwe kennis en vaardigheden door professionals in de jeugdhulp het beste gestimuleerd, georganiseerd en inhoudelijk vormgegeven kan worden. Het antwoord werd samengevat in een Loesje-spreuk: “Stilstaan bij je handelen is vooruitgang”.

Deelnemers uit verschillende werkvelden begaven zich voor de conferentie naar een locatie van de Hogeschool van Amsterdam. Van praktijkmedewerkers uit de preventieve en gespecialiseerde jeugdhulp tot gemeentelijk beleidsmakers en onderzoekers uit verschillende kennisinstellingen. Na plenaire lezingen, waarin de inhoud, organisatie en randvoorwaarden van leren op de werkvloer aan bod kwamen, zagen de deelnemers vervolgens in twee workshoprondes voorbeelden van leren op de werkvloer, zoals vormgegeven bij bijvoorbeeld Multi Systeem Therapie en Generiek Gezinsgericht Werken.

Enthousiasme

Drie referenten uit praktijk, opleiding en onderzoek gingen in op vragen als: “Is het slim om de huidige intervisiepraktijk in stand te houden?”, “Hoe kan deze informatie in de opleidingen verwerkt worden?” en “Wat is de wetenschappelijke meerwaarde?”. In de discussie met de zaal daarna, vertelden deelnemers onder andere over hun eigen positieve ervaringen met het werken met video-feedback in de praktijk.

Marleen Beumer, programmadirecteur Ouder en Kindteams Amsterdam nam het boek officieel in ontvangst. Zij vertelde: “Ook wij voeren interventies uit. We kunnen beslist profiteren van de opbrengsten uit dit project. Het boek en de toolkit die het project heeft opgeleverd, bieden een mooi hulpmiddel bij het leveren van kwaliteit in ons dagelijks werk.”

Toekomst

“We presenteren hier een deel van het materiaal. Door een aanvullende subsidie van de Stichting Innovatie Alliantie (SIA) is het mogelijk verdere analyses te doen én kennisuitwisseling rond leren op de werkvloer op te zetten, “aldus Leonieke Boendermaker, lector kwaliteit en effectiviteit in de zorg voor jeugd. “Direct na de zomervakantie starten we met de eerste bijeenkomst van de werkgroep leren op de werkvloer.”

Website met producten

Het project draaide om de vraag hoe de toepassing van nieuwe kennis en vaardigheden door professionals in de jeugdhulp het beste gestimuleerd, georganiseerd en inhoudelijk vormgegeven kan worden. De kennis hierover werd gebundeld in een boek, een praktische toolkit en een instructie-film. Deze zijn te vinden via www.hva.nl/whdh.

Reflecteren

Het project werd gefinancierd vanuit RAAK Publiek gelden (SIA). De uitvoering was in handen van een samenwerkingsverband bestaande uit het lectoraat Kwaliteit en Effectiviteit in de Zorg voor Jeugd (Hogeschool van Amsterdam), Altra Onderwijs & Jeugdhulp, Spirit Jeugd & Opvoedhulp en het Nederlands Jeugdinstituut.

De gezamenlijke conferentie was een succes. Een moment om samen te reflecteren op proces en product. Precies waar Wie Helpt De Hulpverlener? voor bedoeld is. Om Loesje te quoten: “Stilstaan bij je handelen is vooruitgang.”

Videoverslag slotcongres "Wie helpt de Hulpverlener?

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien