Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Slotbijeenkomst 'Talentontwikkeling bij Risicojongeren'

Een sfeerimpressie van het Raak Pro programma

11 jun 2015 15:00 | AKMI

Op vrijdag 22 mei 2015 vond de slotbijeenkomst plaats van het Raak Pro programma ‘Talentontwikkeling bij Risicojongeren’ op het Landhuis van IJdockzz in Amsterdam-West. Gedurende viereneenhalf jaar hebben lectoraten, werkveldorganisaties, opleidingen en kennisinstituten met veel plezier gewerkt aan de professionalisering van talentontwikkeling in het jongerenwerk. Met de slotbijeenkomst is de meerjarige samenwerking in stijl van het partnerschap afgesloten met een feestelijke en inhoudelijke bijeenkomst. Deze bijeenkomst was georganiseerd voor iedereen die een actieve bijdrage had geleverd aan het project.

De bijeenkomst begon met een kort welkomstwoord van gastvrouw Judith Metz, lector van Youth Spot. Na deze korte introductie begon promovendus Sebastian Abdallah met zijn presentatie over succeservaringen. Met zijn presentatie legde hij de werking en de effecten uit van succeservaringen in het talentgericht werken met jongeren in achterstandssituaties.

Tevens maakte hij met zijn presentatie zichtbaar dat jongerenwerkers verschillende rollen kunnen vervullen. Zo liet hij een model zien over hoe jongerenwerkers soms prominent aanwezig kunnen zijn en soms juist meer een rol spelen op de achtergrond. Na deze presentatie sprak jongerenwerker Redouan Daafi over zijn ervaringen met het talentgericht werken met risicojongeren en sprak CMV-opleidingsmanager Sander Kos over de meerwaarde van het project voor het HBO, waarna het tijd was voor de gezamenlijke lunch.

Onder het genot van mediterraans eten konden de aanwezigen elkaar ontmoeten en bijpraten over de meest recente ontwikkelingen rondom dit thema. Na de lunch gaf promovendus Maike Kooijmans een presentatie over haar promotieonderzoek naar talentcoaching van risicojongeren in het proces van ‘Desistance from Crime’. Maike besteedde met haar onderzoek aandacht aan de effecten van talentgericht werken voor het stoppen van delinquent gedrag van risicojongeren. Zo maakte zij met haar presentatie inzichtelijk hoe jongerenwerkers spelen met theaterscripts om jongeren bewust te maken van verschillen in rolopvattingen en hoe zij mogelijk andere rollen kunnen innemen.

Hierna spraken Gaby Rog en Marthe van Genten van R-Newt (Contour de Twern) over de bijzondere talentbenadering van het jongerenwerk in de regio Brabant. Als laatst was het de beurt aan Williemien van Heugten als docent van ROC Tilburg. Zij sprak over hoe talentontwikkeling in het MBO op twee manieren wordt ingezet: om reguliere MBO-studenten via ervaringsleren bewust te maken van mogelijkheden voor ontwikkeling en in de aanpak van schoolverlaten.

De slotbijeenkomst en het meerjarig project werd officieel afgesloten door Judith Metz. Met een verwijzing naar de etymologie van het woord talent, een gouden munt en de Bijbelse parabel “de gelijkenis der talenten”, waarin talent de betekenis heeft van een bijzondere gave die goed benut moet worden. Daarop liet Judith Metz een pot met ‘gouden talenten’ rondgaan, en nodigde aanwezigen uit om munten mee te nemen als herinnering aan het project en het belang om te blijven investeren in de talentontwikkeling van jongeren .

Voor meer informatie over deze bijeenkomst, foto’s, publicatiebundels of het project, kunt u contact opnemen met Saïd Awad, s.awad@hva.nl