Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Landelijke samenwerking in onderzoek naar jongerenwerk

22 jun 2015 10:24 | AKMI

Samenwerkende welzijnsorganisaties ervaren de noodzaak om het jongerenwerk met kennis te versterken. Zij hebben hiertoe afspraken gemaakt op een bijeenkomst van de Hogeschool van Amsterdam. Youth Spot, het eerste lectoraat jongerenwerk in Nederland, gaat aan de slag met een landelijk onderzoek naar jongerenwerk.

Het jongerenwerk is een aparte werksoort dat zich bezighoudt met de begeleiding van jongeren naar volwassenheid en actief burgerschap. Als basisvoorziening heeft het een grote invloed op het leven van individuele jongeren en via de jongeren op het functioneren van de samenleving als geheel.

Landelijke ontwikkelingen

Partners vinden het daarom noodzakelijk om de professionaliteit van het jongerenwerk te versterken en de kwaliteit hiervan te borgen door wetenschappelijk onderzoek. Mede omdat de jongeren(cultuur) en de samenleving voortdurend in beweging zijn heeft het grote meerwaarde om ontwikkelingen in het vakgebied landelijk te volgen.

Onderzoeksvragen

Het geplande onderzoek behelst vragen als: welke bijdrage kan het jongerenwerk leveren aan de brede transitie en transformatie-opgave? Hoe kan het jongerenwerk haar bereik vergroten door meer gebruik te maken van peer-support, vrijwilligers en samenwerking met burgerinitiatieven? En: welke rol kan het jongerenwerk spelen in het voorkomen en aanpakken van financiële problemen van jongeren?

Werkveld, onderwijs, wetenschap

De uitvoering van het onderzoek krijgt vorm binnen de driehoek werkveld, onderwijs en wetenschap. De projecten lopen via gemengde teams van jongerenwerkers, docenten, onderzoekers en studenten. De uitkomsten van het onderzoek worden toepasbaar gemaakt voor de driehoek wetenschap, werkveld en opleidingen. Er is reeds een specifieke onderzoeksagenda vastgesteld waar Youth Spot direct mee van start gaat.

Samenwerkingspartners

De landelijke samenwerking wordt gevormd door de welzijnsorganisaties De Schoor, Participe, Xtra, CountourDeTwern met haar jongerenwerk Rnewt, Dock, Combiwel, IJsterk, Streetcornerwork, de jongerenwerkorganisaties Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden-Holland, Youth for Christ en JoU en de Hogeschool van Amsterdam.

Youth Spot is het eerste lectoraat voor jongerenwerk in Nederland. Via onderzoekswerkplaatsen waarin professionals, studenten, docenten en onderzoekers samenwerken, werkt Youth Spot aan kennisontwikkeling. Met het starten van de landelijke samenwerking wordt het lectoraat gevormd door Combiwel, Dock, IJsterk, Streetcornerwork, Youth for Christ, JoU, ROC van Amsterdam en ROC TOP, De Schoor, Participe, Xtra, Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden-Holland, CountourDeTwern en de Hogeschool van Amsterdam.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Judith Metz, lector Youth Spot. Of kijk op www.hva.nl/youthspot.