Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Binnen 3 minuten laaggeletterden herkennen in de wachtkamer

26 jun 2015 11:40 | AKMI

Laaggeletterde mensen missen vaak de vaardigheden adequaat met informatie over gezondheid om te gaan. Ze zijn minder gezond en gaan dan ook vaker naar huisartsen en ziekenhuizen. Om binnen zorginstellingen laaggeletterdheid te kunnen herkennen heeft de Hogeschool van Amsterdam in opdracht van Stichting Lezen & Schrijven de Taalverkenner Zorg ontwikkeld. De Taalverkenner is gelanceerd op het jaarcongres van het lectoraat Management van Cultuurverandering van de Hogeschool van Amsterdam.

De Taalverkenner Zorg is een instrument, waarmee zorgverleners binnen drie minuten een indicatie hebben of iemand moeite heeft met lezen. Een vergelijkbaar instrument op wijkniveau laat zien dat ongeveer 1 op de 3 moeite heeft met lezen. Het nieuwe meetinstrument sluit aan bij het Nationaal Programma Preventie ‘Alles is gezondheid’, waarin zeventien organisaties, waaronder Stichting Lezen & Schrijven en Hogeschool van Amsterdam, in februari 2015 afspraken laaggeletterdheid in de zorg aan te pakken. De Taalverkenner is specifiek op zorg gericht en kan in een paar minuten worden afgenomen, bijvoorbeeld tijdens de intake of in de wachtkamer.

Herkennen en doorverwijzen

Onderzoeker lectoraat Management van Cultuurverandering Samir Achbab: “Wij ontwikkelen deze Taalverkenner Zorg, zodat ziekenhuizen en gezondheidscentra de mensen die laaggeletterd zijn, meteen kunnen doorverwijzen naar taalscholing. Ook brengen we met deze screening in kaart hoeveel patiënten laaggeletterd zijn. Het zou daarnaast mooi zijn als zorgverleners na de test ook daadwerkelijk rekening houden met het taalniveau van de patiënt.”

Tijdens het vierde jaarcongres van het lectoraat Management van Cultuurverandering: ‘Verandering als Cultuur’ zijn meer recente onderzoeken besproken. Onder meer veldonderzoek, waarbij de Hogeschool van Amsterdam, gemeente Amsterdam, Stichting Lezen & Schrijven en wijkorganisaties nauw samenwerkten om de leesvaardigheid in Nieuw-West en Amsterdam Zuidoost in kaart te brengen. Uiteraard is deze middag ook met betrokkenen uit de zorg gesproken over de manier waarop de Taalverkenner Zorg in de praktijk kan worden ingezet.

Samir Achbab