Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Aftrap European Implementation Collaborative

27 mei 2015 16:48 | AKMI

Hoe kun je kinderen en gezinnen helpen hun situatie te verbeteren door te investeren in evidence based implementatie? Internationale kopstukken en geïnteresseerden wisselen hier kennis over uit op de Global Implementation Conference, van 26-28 mei in Dublin. Tijdens de start van de conferentie werd het nieuwe samenwerkingsverband European Implementation Collaborative officieel gelanceerd.

Nationale samenwerkingsverbanden uit verschillende Europese landen zijn vertegenwoordigd op de conferentie. Zo ook het Nederlands Implementatie Collectief. Pauline Goense van het lectoraat Kwaliteit en Effectiviteit in de Zorg voor Jeugd verzorgde namens de inmiddels 78 leden het NIC de Nederlandse bijdrage tijdens de aftrap.

Het Europees netwerk schept mogelijkheden voor kennisuitwisseling tussen hulpverleners, beleidsmakers, docenten en andere geïnteresseerden. Het Europees netwerk creëert de mogelijkheden om deze uitwisseling over de grenzen heen te laten plaatsvinden.

Kijk voor meer informatie over het European Implementation Collaborative op www.implementation.eu.