Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Interventie "Ouderschap Blijft" erkend

9 feb 2015 17:56 | AKMI

De Databank Effectieve Jeugdinterventies heeft op 31 oktober 2014 de interventie Ouderschap Blijft opgenomen als ‘goed onderbouwd’. Deze interventie is gericht op problematische scheidingen en werd ontwikkeld door vijf praktijkinstellingen (Juzt, Jeugdformaat, Horizon, Lindenhout en Bureau Jeugdzorg Overijssel) in samenwerking met het Nederlands Jeugdinstituut.

Olaf Goorden van het lectoraat Kwaliteit en Effectiviteit in de Zorg voor Jeugd speelde een rol in het ontwikkelen en onderbouwen van de methodiek en bij het indienen bij de Databank.

Ouderschap Blijft is een vorm van omgangsbemiddeling en -begeleiding voor kinderen van nul tot twaalf jaar en hun scheidende of gescheiden ouders, waarbij omgang met de uitwonende ouder niet plaatsvindt of problematisch verloopt. De oorzaak hiervan ligt in (chronische) conflicten tussen de ouders. Aan de hand van onder andere psycho-educatie, mediatietechnieken, oplossingsgerichte gesprekstechnieken en motiverende gespreksvoering is de interventie gericht op het verbeteren van de communicatie tussen de ouders en het bewerkstelligen van regelmatige omgang tussen kind en zijn of haar uitwonende ouder.

Inmiddels valt de methodiek onder de Vereniging OKK Ouderschap Blijft en wordt door 14 jeugdhulpinstellingen in Nederland uitgevoerd. Meer informatie over de erkenning en een uitgebreide beschrijving van de interventie is te vinden op de website van het Nederlands Jeugdinstituut .

Een interventie is goed onderbouwd als deze goed is beschreven en het aannemelijk is dat de deze het gestelde doel kan bereiken met de gestelde middelen. Erkende interventies worden opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies.

Neem voor meer informatie over het ontwikkelen en onderbouwen van de methodiek en over het indienen bij de Databank Effectieve Jeugdinterventies contact op met Olaf Goorden, o.c.j.m.goorden@hva.nl.