Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

‘Early warning’-systeem waarschuwt wanneer organisatiecultuur corrumpeert

De Vestia-affaire toont opnieuw aan dat het noodzakelijk is corrumperende organisatieculturen eerder te signaleren.

24 jun 2014 17:32 | AKMI

De Hogeschool van Amsterdam (HvA) presenteert op donderdag 26 juni een early warning-systeem, waarmee vroegtijdig gesignaleerd kan worden welke organisaties risico lopen de integriteit te schenden. Deze scan bestaat uit ruim 40 factoren, die aanduiden dat een organisatie afglijdt richting corruptie en fraude.

Risico-analyse voor organisaties

De HvA analyseerde de Vestia-zaak en ruim tien andere cases uitgebreid, en kwam vervolgens tot dit early warning-systeem. Audit-instellingen staan voor de lastige taak om honderden organisaties te controleren. Met deze scan wordt meteen zichtbaar op welke organisaties zij specifiek moeten letten. Lector Management van Cultuurverandering Alex Straathof licht toe: 'De scan bestaat uit 47 criteria, die erop duiden dat een organisatiecultuur afglijdt. Een voorbeeld is de machtsafstand, of het feit dat een groepje bestuurders geïsoleerd en los van de rest van de organisatie functioneert- dit noemen we een bad pocket. Dit zag je bij Vestia- deze groep stond geen controles toe, afspraken met audit-instanties zegden zij af.' De Cultuurscan Integriteit wordt aanstaande donderdag 26 juni voor het eerst gepresenteerd op het Congres 'Cultuur Centraal' in Amsterdam. Vanaf september gaat een aantal organisaties ermee werken.

Behoorlijk bestuur in grote onderwijsorganisaties

Op het congres Cultuur Centraal worden nog drie andere onderzoeken van het lectoraat Management van Cultuurverandering gepresenteerd. De HvA voert onderzoek naar behoorlijk bestuur binnen zes grote onderwijsorganisaties uit, naar aanleiding van Kamervragen over het rapport van de commissie Halsema. Doekle Terpstra, onderwijsbestuurder en lid van de commissie Halsema, presenteert de tussentijdse resultaten. Het HvA-lectoraat onderzocht hoe de instellingen omgaan met 'near misses', zaken die bijna fout gaan, bijvoorbeeld wanneer tentamenfraude dreigt. Belangrijke conclusie: er wordt te algemeen gesproken over behoorlijk bestuur. Onderwijsinstellingen moeten 'goed bestuur' invullen door naar hun omgeving te kijken. In het geval van tentamenfraude vraagt dit bijvoorbeeld om goed op verschillende studentenculturen te letten, en de eigen achterban goed te kennen.

Onvoldoende taalvaardig in Amsterdam

Ten derde komt een onderzoek naar laaggeletterdheid in Amsterdam aan bod. Het nieuwe college B&W wil armoede, te lage taalvaardigheid en werkloosheid terugdringen. HvA-studenten hielden interviews met 10% van de bewoners in twee grote gebieden in Nieuw-West. Op basis daarvan is een database gemaakt met de risicofactoren voor laaggeletterdheid. Zo blijkt o.a. dat mannen de grootste groep zijn, en blijkt weduwe of weduwnaar zijn een risicofactor. Het lectoraat heeft in kaart gebracht welke etnische achtergrond het meest daarbij voorkomt en in welke buurt laaggeletterdheid het grootst is (van de Vlugtlaan tot Plein '40 -'45). De uitkomsten bieden nieuwe handvatten voor de gemeente om haar strategie aan te passen. Lector Alex Straathof: 'Dit onderzoek wijst er sterk op dat laaggeletterdheid, armoede en werkloosheid met elkaar samenhangen.'

Eerste resultaten bewonersgestuurde wijkontwikkeling

Hoe ziet het nieuwe sociale contract tussen overheid, burgers en professionele organisaties er uit? De Hogeschool van Amsterdam heeft gedurende twee jaar in drie buurten in Amsterdam onderzoek gedaan naar bewonersgestuurde wijkontwikkeling. De uitkomsten worden tijdens de conferentie gepresenteerd. Medeorganisatoren zijn de dienst Wonen, Zorg en Samenleven, stadsdelen en diverse instellingen.

Het congres

Het congres vindt plaats op donderdag 26 juni van 12.25-18.00 uur op de Hogeschool van Amsterdam, gebouw Benno Premselahuis, Rhijnspoorplein 1. Aanmelden via www.hva.nl/cultuurcentraal .