Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Doekle Terpstra te gast op congres Cultuur Centraal

6 jun 2014 09:24 | AKMI

Vier onderzoekers van het lectoraat Management van Cultuurverandering bespreken op donderdag 26 juni in vier miniconferenties het onderzoek van het afgelopen jaar.

Gastsprekers deze middag zijn rector van de Hogeschool van Amsterdam prof.dr. Huib de Jong en Doekle Terpstra, voorzitter College van Bestuur InHolland en lid van de commissie Behoorlijk bestuur semipublieke sector. De middag wordt afgesloten door dr. Alex Straathof, lector Management van Cultuurverandering.

De miniconferenties zijn:

1) Bewonersgestuurde wijkontwikkeling door Stephanie Verdoolaege

2) Laaggeletterdheid door Samir Achbab

3) Integriteit door Arjan Trommel

4) Behoorlijk bestuur door Maayke Jansen

De conferentie vindt plaats op donderdag 26 juni van 12.15-18.00 uur op de Hogeschool van Amsterdam, gebouw Benno Premselahuis. Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.hva.nl/cultuurcentraal. De toegang voor dit congres is gratis.